5.00
24 Provedených terapií
2 Spokojených uživatelů
4000+ hodin praxe
O mně
Pracuji v rámci tzv. systemických směrů, především pak v "Na řešení orientované" a "Narativní" psychoterapii. Terapeut v systemickém pojetí opouští pozici experta a pro klienta se stává spíše partnerem - průvodcem na cestě za jeho jedinečným řešením. Terapeut umožňuje klientovi vidět svoji situaci z nových úhlů, upozorňuje na nové významy, otevírá nové cesty. Postoj terapeuta by se dal označit za víru v klientovy schopnosti dojít prostřednictvím vlastních zdrojů k požadovanému řešení.
Moje profesní zkušenosti
Od roku 2010 jsem vedle soukromé praxe pracoval ve Středisku výchovné péče Návrat v Hradci Králové jako ambulantní poradenský pracovník a terapeut. Nyní působím ve školském poradenském zařízení Mozaika. Psychoterapii se věnuji od roku 2011.
Jazyky
Zaměření
Hodnocení
5.00
2022-02-03 16:57:58
2021-05-19 06:28:51
Dostupné terapie:
Hodinová konzultace
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
750
Párová terapie
1130
Hodina konzultace pro studenty
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
600
Konzultace přes VZP
500
Konzultace pro stávající klienty
630
Konzultace pro stávající klienty (studenti)
630
Zkušební konzultace
380