Default image

Pascal Masar

Agorafobie

Agorafobie, známá také jako strach z velkých prostor, patří mezi úzkostné poruchy. Jde ale o mnohem komplexnější poruchu, než by se mohlo zdát. Lidé trpící agorafobií se bojí míst s velkou koncentrací lidí (jízdy hromadnými dopravními prostředky, obchodní centra, restaurace, festivaly) a toho,…

Můj příběh

Je rok 2021 a já jsem sepsala můj příběh tak, jak na něj koukám teď zpětně. Teď, když už jsem o kus dál. Teď, když už vám můžu předat nějaké zkušenosti, informace, cokoliv si budete přát. I tohle jsem já.…

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124