ETICKÝ KODEX

1. Budu se snažit klientům pomoci podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.


2. Nebudu pořizovat zvukové ani kamerové záznamy terapie a ani nebudu jinak využívat
informací od klienta, bez písemného souhlasu klienta. Moje poznámky vedené o
klientovi jsou v souladu s vyhláškou GDPR – v uzamykatelném prostoru, bez možnosti
identifikace klienta atd.


3. Pokud vím, že můžu klientovi doporučit terapeuta, který by mu lépe pomohl, učiním
tak bez jakéhokoli odkladu prostřednictvím platformy Tymosia - doporučení probíhá
formou pomoci a rady, pod jakým heslem má na stránkách klient hledat vhodnějšího
terapeuta (závislost, vztahy, problémy s příjmem potravy, …).


4. Kvalita konzultace je vždy v rukou terapeuta / psychologa a klienta.


5. Jsem si vědom toho, že klienti vyhledávají anonymitu a budu podle toho k nim
přistupovat. Zároveň mám oznamovací povinnost vůči orgánům České republiky
v případech, které určuje zákon.

 

6. Jsem si vědom toho, že jakékoli obcházení platformy, které by mohlo poškodit
jakoukoli ze tří stran (klienta, terapeuta nebo platformu) bude postihováno dle
zákona. Jedná se například o přetahování klientů na jiné platformy a stránky, kde
klient ani terapeut nejsou vázáni a chráněni našimi obchodními podmínkami.