Obchodní podmínky
 
Ochrana osobních údajů
 
Platební služby
 
Pravidla komunity
 
Autorská práva
 
Terapeuti - podmínky
 
 

Obchodní podmínky:

1. Klíčové výrazy
2. Podmínky služby
3. Modifikace
4. Způsobilost
5. Jak web, aplikace a služby fungují
6. Registrace účtu
7. Všeobecné členské podmínky
8. Soukromí
9. Duševní vlastnictví
10. Licence na web a aplikaci
11. Práva Tymosia na obsah a členský obsah
12. Členský obsah
13. Odkazy
14. Prosazování smluvních podmínek
15. Zřeknutí se zodpovědnosti
16. Limity ručení
17. Odškodnění
18. Celý souhlas
19. Schopnost přijímat smluvní podmínky
20. Převodní listina
21. Oznámení
22. Kontrolní právo a jurisdikce
23. Řešení sporů
24. Všeobecné
25. Kontaktování zákaznického servisu


1) Klíčové výrazy
Tymosia poskytuje místo pro online terapie, kde mohou členové, klienti a terapeuti (podmínky definované níže), spolupracovat a využívat služeb (souhrnně „služby“)
Tyto služby jsou dostupné na www.tymosia.cz a na jakýchkoliv jiných webech, kde Tymosia zpřístupňuje služby (souhrnně „web“).
Pokud používáte web, aplikaci nebo služby, jsou tyto smluvní podmínky mezi Vámi a firmou Tymosia s.r.o., IČO: 09963316, Nad Městem 1065, Zruč nad Sázavou, 285 22 (Tymosia s.r.o. je dále označována jako „Tymosia“, „my“, „nás“ nebo „naše“) závazné. Tymosia bude zpracovávat veškeré platby a výplaty prováděné prostřednictvím nebo v souvislosti s webem, aplikací nebo službami („platební služby“). Platební služby poskytované společností Tymosia podléhají platebním podmínkám služby („platební podmínky“).

„Obsah“ znamená veškerý obsah, který Tymosia zpřístupňuje prostřednictvím webu, aplikace, služeb nebo souvisejících propagačních kampaní a oficiálních kanálů sociálních médií, včetně veškerého obsahu licencovaného třetí stranou, avšak s vyloučením obsahu člena.

„Členský účet“ znamená Tymosia účet, který se vytvoří, když se zaregistrujete, abyste se stali členem za účelem využívání služeb.
„Členem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se zaregistruje k účtu.

„Členským obsahem“ se rozumí veškerý obsah, který člen zveřejňuje, nahrává, publikuje, odesílá, přenáší nebo zahrnuje do svého členského profilu nebo propagační kampaně Tymosia, která je zpřístupněna prostřednictvím stránek, aplikace nebo služeb.

„Služby“ znamenají jakoukoliv z připojovacích nebo platebních služeb, které poskytují Tymosia.

„Tymosia“, „platforma“ nebo „stránka“ znamená jakoukoli část z platformy a webu Tymosia.

„Klientem“ se rozumí člen, který nakupuje terapeutické služby.

„Terapeutem“ se rozumí člen, který nabízí nebo poskytuje terapeutické, psychologické nebo jakékoli jiné služby, které jsou v souladu s obchodními podmínkami.

„Terapeutické služby“, „terapie“ nebo také „konzultace“ znamenají všechny služby poskytované terapeuty. Patří sem placené konzultace, balíčky a další služby poskytované v případě výměny kreditů Tymosia.

„Uživatelem“ se rozumí (1) osoba, která je členem, který používá stránku nebo aplikaci svým vlastním jménem nebo (2) osoba, která používá stránku nebo aplikaci jménem člena, kterým je společnost nebo organizace.

„Návštěvník“ znamená osobu, která navštěvuje pouze web nebo aplikaci, nikoliv člena nebo uživatele.

„Vy“ znamená návštěvníka nebo člena, který přistupuje k webu nebo aplikaci nebo používá služby, nebo pokud jsou služby využívány jménem společnosti nebo organizace. „Vy“ znamená člena, pro kterého jsou služby využívány a také pro uživatele, který přistupuje k stránkám nebo aplikaci jménem tohoto člena (a takový uživatel prohlašuje, že on nebo ona je oprávněn tak učinit jménem člena).

2) Podmínky služby
Používáním webu, aplikace nebo služeb souhlasíte s tím, že budete dodržovat a budete právně vázáni podmínkami těchto smluvních podmínek (dále jen „podmínky“), ať už se stanete nebo nestanete registrovaným uživatelem služeb.
Tyto podmínky upravují Váš přístup na web, aplikaci, služby a veškerý obsah (definovaný níže) a jejich použití a vaši účast v programu doporučení (definovaném níže) a představují závaznou právní dohodu mezi Vámi a Tymosia. Kromě toho mohou mít některé oblasti webu a aplikace (a váš přístup k určitým aspektům služeb nebo obsahu nebo jejich používání) zveřejněné odlišné smluvní podmínky, normy, směrnice nebo zásady nebo mohou vyžadovat, abyste souhlasili a přijali další pravidla a podmínky. Pokud dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a podmínkami zveřejněnými pro konkrétní oblast webu, aplikace, služeb nebo obsahu, budou mít tyto podmínky přednost před použitím nebo přístupem k této oblasti webu, Aplikace, Služeb nebo Obsahu.

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nemáte žádné právo získat informace nebo jinak používat stránky, aplikace nebo služby. Pokud nepoužíváte web, aplikaci nebo služby v souladu s těmito podmínkami, může se na vás vztahovat občanskoprávní a trestní sankce.

STRÁNKA, APLIKACE A SLUŽBY PŘIPOJUJÍ ONLINE DĚNÍ PRO TERAPIE, KDE ČLENOVÉ, KLIENTI A TERAPEUTI MOHOU VYUŽÍT VÝHODY PŘIPOJENÍ A PLATEBNÍCH SLUŽEB PŘÍMO S JINÝMI UŽIVATELI. ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYMOSIA NENÍ STRANOU ŽÁDNÉ DOHODY ZADÁVANÉ MEZI TERAPEUTY A KLIENTY NEBO MEZI ČLENY, NEBO JAKÝCHKOLIV SLUŽEB POSKYTNUTÝCH MEZI TĚMITO STRANAMI A TYMOSIA NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA VÝKON TERAPEUTICKÝCH SLUŽEB, POKUD TERAPEUT NEMÁ VEŠKERÁ ZÁKONNÁ OPRÁVNĚNÍ. ZÁROVEŇ TYMOSIA ODMÍTÁ JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOST ZA TERAPIE PROVÁDĚNÉ TERAPEUTY.

POKUD SE ROZHODNETE DĚLAT KONZULTACE PŘES TYMOSIA ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÁŠ VZTAH S TYMOSIA JE OMEZEN POUZE NA ČLENSTVÍ A ŽE TYMOSIA JE POUHÝM NEZÁVISLÝM ZPROSTŘEDKOVATELEM TŘETÍCH STRAN A NE ZAMĚSTNAVATELEM, AGENTUROU NEBO PARTNEREM A ZÁROVEŇ, ŽE TERAPEUTICKÉ SLUŽBY PROVÁDÍTE NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST A POD VLASTNÍM JMÉNEM A PRO VLASTNÍ VÝHODY A NE NA ODPOVĚDNOST A PRO VÝHODY TYMOSIA. TYMOSIA NEKONTROLUJE A NEMÁ ŽÁDNÉ PRÁVO NA KONTROLU VAŠEHO SEZNAMU KONTAKTŮ, VAŠICH AKTIVIT SPOJENÝCH S VAŠÍM PROFILEM NEBO SEZNAMEM SLUŽEB, NEBO JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH SLUŽEB, KTERÉ NABÍZÍTE. JAKO ČLEN SOUHLASÍTE, ŽE NEBUDETE DĚLAT NIC, CO BY VYTVÁŘELO FALEŠNÝ POCIT, ŽE JSTE NUCEN, PODPOROVÁN NEBO JE VAŠE CHOVÁNÍ JAKKOLIV JINAK SPOJENO S PROFITOVÁNÍM TYMOSIA. 

POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘÍSTUPEM NEBO POUŽITÍM STRÁNKY, APLIKACE NEBO SLUŽEB NEBO STAŽENÍM NEBO VYPLNĚNÍM JAKÉHOKOLIV OBSAHU PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK NEBO APLIKACE, ŽE SOUHLASÍTE S PLATEBNÍMI PODMÍNKAMI PLATFORMY TYMOSIA A PŘIJÍMÁTE JE. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEMÁTE ŽÁDNÉ PRÁVO NA PŘÍSTUP NEBO K POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY, APLIKACE, SLUŽEB NEBO OBSAHU TYMOSIA.

Pokud souhlasíte s těmito podmínkami a přijmete je jménem společnosti nebo jiné právnické osoby, prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění zavázat tuto společnost nebo jinou právnickou osobu k těmto podmínkám a v takovém případě „vy“ a „vaše“ bude odkazovat a vztahovat se na tuto společnost nebo jinou právnickou osobu.

3) Modifikace
Tymosia si vyhrazuje právo, podle svého výhradního uvážení, kdykoliv a bez předchozího upozornění upravit stránky, aplikaci nebo služby nebo změnit tyto podmínky, včetně poplatků za služby. Pokud tyto podmínky upravíme, zveřejníme změnu na webu nebo v aplikaci nebo Vám jinak poskytneme oznámení o změně. V horní části těchto podmínek také aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“. 
Pokračováním v přístupu nebo používáním webu, aplikace nebo služeb poté, co jsme zveřejnili změnu na webu nebo prostřednictvím aplikace nebo vám poskytli oznámení o změně, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami. Pokud pro vás modifikované podmínky nejsou přijatelné, jedinou vaší možností je přestat používat web, aplikaci a služby Tymosia.

4) Způsobilost
Stránky, aplikace a služby jsou určeny výhradně osobám starším 18 let. Jakýkoli přístup na web, aplikace nebo služby kýmkoli do 18 let je výslovně zakázán. Přístupem nebo používáním stránek, aplikací nebo služeb prohlašujete a zaručujete, že vám je minimálně 18 let.
Můžeme, v rozsahu povoleném platnými zákony a pokud máme dostatečné informace k identifikaci uživatele, podle našeho výhradního uvážení získat místní verzi výpisů jako například výpis z rejstříku trestů. Souhlasíte a povolujete nám používat vaše osobní údaje, jako je vaše celé jméno a datum narození k získání těchto zpráv, a to i od dodavatelů Tymosia.

5) Jak web, aplikace a služby fungují
Stránky, aplikace a služby mohou být použity k poskytování online místa, kde mohou členové, klienti a terapeuti vzájemně spolupracovat a využívat výhody spojovacích služeb a platebních služeb pro terapie.
Služby připojení. Stránky nebo aplikace je místo, kde:
a) členové mohou nahrávat informace týkající se terapií.
b) členové provádějí vyhledávání, spojují se, vybírají a vzájemně se zapojují za účelem terapií.
c) klienti vyhledávají, spojují se, vybírají a zapojují terapeuty přímo na terapie.
d) terapeuti propagují své schopnosti, reagují na dotazy, připojují se a zapojují se a poskytují své služby přímo klientům.
Při poskytování služeb připojení poskytuje Tymosia místo pro klienty a terapeuty, aby se navzájem hledali a uzavírali smlouvy.
Platební služby. Web nebo aplikace je platforma pro klienty, kteří hledají online terapie nebo jiné osobnostně rozvíjející služby, aby se spojili s terapeuty, kteří se snaží poskytovat online terapie a další osobnostně rozvíjející služby.
Platební služby také poskytují klientům a terapeutům určitou spolupráci, zpětnou vazbu, nákup kreditů a platební nástroje, proces řešení sporů a pomoc při řešení sporů a další služby (souhrnně „platební služby“). Platební služby neznamenají služby připojení.

Prohlášení o souhlasu s platebními podmínkami společnosti Tymosia na adrese www.Tymosia.cz/platebnisluzby-podminky.

Terapeutické služby. Terapeutické služby jsou podrobněji popsány v Podmínkách pro terapeuty.

Pokud jste způsobilý být terapeutem nebo psychologem a souhlasíte s podmínkami služby pro terapeuty na adrese www.Tymosia.com/terapeutickesluzby-podminky můžete se registrovat jako terapeut nebo psycholog.

Pokud není na platformě Tymosia výslovně uvedeno jinak, je zodpovědnost Tymosia omezena na usnadnění dostupnosti stránek, aplikací a služeb.

6) Registrace účtu
Abyste mohli přistupovat k určitým funkcím webu a aplikace a účastnit se terapeutických služeb, služeb připojení a platebních služeb na Tymosia, musíte se zaregistrovat, abyste si vytvořili účet („Tymosia účet“) a stali se členy. Můžete se zaregistrovat a připojit se přímo prostřednictvím webu, aplikace nebo tak, jak je popsáno v této časti.
Můžete se také zaregistrovat a přihlásit se ke svému účtu pomocí určitých sociálních sítí třetích stran (dále jen „SSTS“) (včetně, ale nejen Facebook; každý takový účet je „účet třetí strany“) prostřednictvím našeho webu nebo aplikace, jak je popsáno níže. V rámci funkčnosti webu, aplikací a služeb můžete propojit svůj Tymosia účet s účty třetích stran, a to buď:
(i) Poskytnutím svých přihlašovacích údajů k účtu třetích stran Tymosia prostřednictvím webu, služeb nebo aplikace; nebo
(ii) Povolit Tymosia přístup k vašemu účtu třetí strany, jak je povoleno za příslušných podmínek, kterými se řídí vaše používání každého účtu třetí strany. 
Pokud se registrujete pomocí třetích stran, podléháte obchodním podmínkám Tymosia a Tymosia na svých stránkách nepodléhá obchodním podmínkám třetí strany.

V závislosti na účtech třetích stran, které vyberete a podléhají nastavení ochrany osobních údajů, které jste nastavili na takových účtech třetích stran, budou osobní identifikační údaje, které zveřejníte na své účty třetích stran, dostupné na vašem účtu Tymosia a prostřednictvím tohoto účtu na webu, službách a aplikacích. Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud se účet třetí strany nebo přidružená služba stane nedostupnou nebo pokud Tymosia přístup k takovému účtu třetí strany ukončí, nebude obsah SSTS nadále k dispozici na Stránkách, službách a aplikacích a jejich prostřednictvím. Máte možnost kdykoli deaktivovat spojení mezi svým Tymosia účtem a účty třetích stran přístupem do sekce „Nastavení“ na webu a v aplikaci, pokud takové spojení existuje.

PROSÍM, VEZMĚTE NA VĚDOMÍ, ŽE VÁŠ VZTAH S POSKYTOVATELI SLUŽEB TŘETÍCH STRAN PŘIDRUŽENÝCH K VAŠIM ÚČTŮM JE STRIKTNĚ DÁN VAŠÍM SOUHLASEM A TÍM SOUHLASÍTE I S PODMÍNKAMI TŘETÍCH STRAN, KTERÉ NAŠE SLUŽBY NIJAK NEUPRAVUJÍ.
Tymosia se nepokouší kontrolovat jakýkoli obsah SSTS za jakýmkoli účelem, včetně, ale nejen, přesnost, zákonnost nebo neporušování práv a Tymosia neodpovídá za žádný obsah SSTS.

Váš Tymosia účet a stránka vašeho profilu Tymosia budou vytvořeny pro vaše použití na webu a aplikace na základě osobních údajů, které nám poskytnete, nebo získáme prostřednictvím SSTS, jak je popsáno výše. Souhlasíte s tím, že během registrace poskytnete přesné, aktuální a úplné informace a aktualizujete je tak, aby byly přesné, aktuální a úplné. Není povoleno si zakládat více než jeden (1) Tymosia účet. Tymosia si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit Váš Tymosia účet a Váš přístup na web, aplikaci a služby, pokud si vytvoříte více než jeden (1) Tymosia účet, nebo pokud se jakékoli informace poskytnuté během registračního procesu nebo později ukáží jako nepřesné, podvodné, neaktuální, neúplné nebo jinak porušující tyto smluvní podmínky. 

Jste zodpovědní za ochranu svého hesla. Souhlasíte s tím, že nebudete sdělovat své heslo žádné třetí straně a že ponesete vy výlučnou odpovědnost za jakékoli činnosti v rámci svého Tymosia účtu, bez ohledu na to, zda jste takové činnosti nebo akce schválili. Okamžitě informujete Tymosia o jakémkoli neoprávněném použití vašeho Tymosia účtu.

7) Všeobecné členské podmínky
Naše služby jsou dostupné všem, kdo můžou vytvářet právně závazné smlouvy. Chcete-li se zaregistrovat na účet u společnosti Tymosia a stát se členem, musíte přijmout všechny smluvní podmínky a související podmínky. Tymosia si vyhrazuje právo podle svého výhradního uvážení odmítnou, pozastavit nebo ukončit službu komukoli.

Každý registrovaný člen je výhradně odpovědný za to, že všechny osobní údaje, včetně kontaktních e-mailových adres, jsou vždy aktuální a přesné. Přijetím těchto obchodních podmínek všichni členové tímto zprošťují Tymosia od všech nároků na náhradu škody (skutečných a následných) všeho druhu a povahy. Všichni členové nesou výlučnou odpovědnost za obsah a přesnost veškerých informací, které zveřejnili na Tymosia.

Tymosia si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit členství kteréhokoli registrovaného člena z jakéhokoli důvodu. Členům, jejichž registrace byla ukončena z důvodu porušení těchto podmínek, nebudou vyplaceny žádné náhrady, platby ani náhrady jakéhokoli druhu.

8) Ochrana osobních údajů
Souhlasíte s Tymosia podmínkami ochrany osobních údajů na www.Tymosia.cz/ochrana-osobnich-udaju 

9) Autorská práva
Tymosia a její poskytovatelé licencí si zachovávají všechna svá práva, titul a podíl na všech patentových právech, vynálezech, autorských právech, know-how a obchodních tajemstvích vztahujících se k této stránce nebo aplikaci. Logo a název Tymosia mohou být zaregistrovány jako ochranné známky a mohou být registrovány v určitých jurisdikcích. Všechny ostatní názvy produktů, názvy společností, značky, loga a symboly na stránce nebo v aplikace mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. 
Souhlasíte s politikou duševního vlastnictví na www.Tymosia.cz/autorska-prava

10) Licence na web a aplikaci
S výhradou dodržení Smluvních podmínek Vám společnost Tymosia uděluje omezenou možnost přístupu a, pokud jste členem, interně používat tento web nebo aplikaci za účelem objednání a přijímání dostupných a autorizovaných služeb tohoto webu nebo aplikace.
Nesmíte prodávat, reprodukovat, distribuovat, upravovat, zobrazovat, veřejně provádět, připravovat odvozená díla na základě stránky nebo aplikace, opakovat nebo jinak používat jakýkoli obsah této stránky nebo aplikace jakýmkoliv způsobem pro jakýkoli veřejný nebo komerční účel bez předchozího písemného souhlasu Tymosia nebo držitele práv, ledaže takové akce dříve výslovně povolil Tymosia nebo držitel práv k dotyčnému obsahu. 
Nebudete se pokoušet zpětně analyzovat nebo zasahovat do provozu kterékoli části těchto stránek nebo aplikací. Tato stránka nebo aplikace nebo jakákoli část těchto stránek nebo aplikace nesmí být reprodukována, duplikována, kopírována, prodávána, dále prodávána nebo jinak používána pro komerční účely, které Tymosia výslovně nepovoluje. 

11) Práva Tymosia na obsah a členský obsah
Na základě vašeho dodržování těchto podmínek Vám Tymosia uděluje omezený, nevýhradní, nepřevoditelný přístup na (i) přístup a prohlížení jakéhokoli obsahu Tymosia výhradně pro vaše osobní a nekomerční účely a (ii) přístup a prohlížení jakéhokoli obsahu kteréhokoli člena, ke kterému máte povolen přístup, výhradně pro vaše osobní a nekomerční účely. Nemáte právo postupovat informace získané na Tymosia třetím stranám.

Nebudete používat, kopírovat, upravovat, připravovat odvozená díla založená na Tymosia, distribuovat, licencovat, prodávat, převádět, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, přenášet, vysílat ani jinak využívat stránky, aplikace, služby nebo obsah, s výjimkou případů, kdy je to výslovně povolené v těchto podmínkách. Žádné licence ani práva Vám nejsou uděleny na základě jakýchkoli práv duševního vlastnictví, která vlastní nebo kontroluje Tymosia nebo jeho poskytovatelé, s výjimkou práv výslovně udělených v těchto podmínkách.

Souhlasíte s politikou autorských práv Tymosia – www.Tymosia.cz/autorska-prava  

12) Členský obsah
Na základě vlastního uvážení Vám můžeme povolit zveřejňovat, nahrávat, publikovat, odesílat nebo přenášet obsah členů. Tím, že zveřejníte jakýkoli obsah na stránkách, nebo aplikacích Tymosia udělujete souhlas Tymosia jakkoli dále používat tento obsah mimo jiné i na jiných trzích. 

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za veškerý obsah Tymosia, který zpřístupníte prostřednictvím stránek, aplikací, služeb nebo prostřednictvím propagačních kampaní Tymosia. Proto prohlašujete a zaručujete, že:
(i) Jste jediným a výhradním vlastníkem veškerého Členského obsahu, který zpřístupníte prostřednictvím stránek, aplikací, služeb nebo prostřednictvím propagačních kampaní Tymosia, nebo máte všechna práva, licence, souhlasy a vydání která jsou nezbytná pro zveřejnění na Tymosia, jak je stanoveno v těchto podmínkách;
(ii) Ani členský obsah, ani vaše zveřejnění, nahrávání, zveřejnění předložení nebo přenos členského obsahu Tymosia použití obsahu člena (nebo jakékoli jeho části) prostřednictvím stránek, aplikace, služeb nebo propagační kampaně Tymosia         nebudou porušovat patenty, autorská práva, ochranné známky, obchodní tajemství, morální práva nebo jiná vlastnická práva nebo práva duševního vlastnictví nebo práva na publicitu nebo soukromí třetí strany, nebo povedou k porušení platných zákonů nebo předpisů.
Souhlasíte s tím, že je striktně zakázáno pořizovat zvukový záznam, video záznam, či jinou formou zaznamenávat služby ať už mezi klientem a terapeutem nebo na webu a aplikaci bez předešlého písemného souhlasu klienta. Je zakázáno jakoukoli formou šířit jakýkoli obsah služeb, aplikací a webu. Zároveň berete na vědomí, že služba Tymosia je pouhým zprostředkovatelem mezi klientem a terapeutem a nepřejímá žádnou zodpovědnost ze vztahu a z jakékoli jiné formy spojení klienta a terapeuta, jak je popsáno v tomto dokumentu.

13) Odkazy
Web, aplikace a služby mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo zdroje třetích stran. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Tymosia neodpovídá ani nenese odpovědnost za:
(i) Dostupnost nebo přesnost takových webových stránek nebo zdrojů;
(ii) Obsah, produkty nebo služby na těchto webových stránkách nebo zdrojích nebo k nim dostupné.
Odkazy na takové webové stránky nebo zdroje neznamenají, že by Tymosia takové webové stránky nebo zdroje nebo obsah, produkty nebo služby dostupné z těchto webových stránek nebo zdrojů poskytl. Potvrzujete výhradní odpovědnost za veškerá rizika vyplývající z používání takovýchto webových stránek nebo zdrojů nebo obsahu, produktů nebo služeb na těchto webech nebo zdrojích nebo jiných webech a zdrojů z nich dostupných.

14) Prosazování smluvních podmínek
Můžeme pozastavit nebo zrušit Váš členský účet, pokud se domníváme, že jste porušili nebo jednali nekonzistentně s psanou formou nebo smyslem Smluvních podmínek nebo porušili naše práva nebo práva jiné strany. Aniž bychom omezili další nápravné opatření společnosti Tymosia, pozastavíme nebo zrušíme Váš členský účet a odmítneme Vám poskytovat jakékoli služby, pokud:
a) Porušíte jakékoli podmínky smluvních podmínek a dalších písemných zásad a postupů zveřejněných na těchto stránkách nebo aplikace;
b) Nejsme schopni ověřit ani autorizovat žádné informace, které nám poskytnete;
c) Jsme přesvědčení, že vaše jednání by mohlo způsobit právní odpovědnost vaši, našich uživatelů nebo pro Tymosia.

Po pozastavení nebo ukončení nemůžete službu Tymosia nadále používat pod jiným účtem nebo se znovu zaregistrovat pod novým účtem. To zahrnuje použití jakýchkoli souvisejících platebních služeb. Porušení smluvních podmínek může být navíc stíháno v plném rozsahu dle zákona a může mít za následek další sankce. Pokud se uživatel nebo člen účastní akcí nebo činností, které obcházejí web nebo aplikaci nebo jinak snižují poplatky za služby, které dluží Tymosia podle smluvních podmínek, bude tento uživatel nebo člen vůči Tymosia odpovědný za splatné poplatky za služby a může podléhat dalším sankcím včetně, ale nejen, pozastavení nebo ukončení členství v Tymosia. Tymosia si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s kterýmkoliv uživatelem nebo ukončit projekt z jakéhokoli důvodu na základě svého výhradního uvážení a v budoucnu Vám odmítnou poskytnout registraci a členství. Pokud bude vaše členství zrušeno, možná již nebudete mít přístup k datům, zprávám, souborům a jiným materiálům, které uchováváte na webu nebo v aplikaci.

15) Zřeknutí se zodpovědnosti
Služby poskytované Tymosia nebo jakéhokoli z našich terapeutů nebo uživatelů jsou dostupné, bez jakýchkoli záruk. Neposkytujeme žádné záruky kvality nebo jakosti nebo spolehlivosti žádné třetí strany nebo přesnosti či funkčnosti jakékoli části webových stránek nebo aplikací jakékoli třetí strany. Služba Tymosia je pouhým zprostředkovatelem mezi klientem a terapeutem a nepřejímá žádnou zodpovědnost za výstupy ze služeb mezi klientem a terapeutem a zároveň negarantuje žádnou kvalitu ani jakost služeb s tím spojených.

16) Limity ručení
V žádném případě nejsme my ani naši partneři nebo terapeuti odpovědni a ani neručíme Vám nebo jakémukoli jinému členu za jakýkoliv speciální, nepřímý, závažný, vedlejší důvod škody, podléhající této dohodě, včetně (nikoliv limitováno výpisem), ztrátu příjmu, ztrátu podnikatelské příležitosti, ztrátu dobré vůle dokonce ani v případě možnosti vzniku škody.

V žádném případě neneseme zodpovědnost vůči Vám vyšší než:
a) 3 000 Kč
b) Souhrnné částky poplatků za služby, které jsme od vás (terapeuta) získaly ze služeb, ke kterým se vztahuje odpovědnost, za posledních šest (6) měsíců.

17) Odškodnění
Souhlasíte s tím, že budete bránit, udržovat nepoškozenost a zajišťovat Tymosia před a proti jakýkoli ztrátám, nákladům, výdajům, škodám, nebo jiným závazkům, které Tymosia vzniknou. Budete bránit Tymosia za a proti jakýmkoli nákladům, závazkům, ztrátám, škodám, žalobě, podání žaloby, obvinění, soudního řízení, soudu nebo žalobou podanou třetí stranou proti Tymosia:
a) v souvislosti s vaším používáním Služeb, včetně jakýchkoli platebních povinností vzniklých při používání Služeb;
b) vyplývajících z:
(i) vašeho používání webu nebo aplikace;
(ii) vašeho rozhodnutí poskytnout úvěrové informace prostřednictvím webu nebo aplikace, včetně osobních finančních informací;
(iii) vaše rozhodnutí podávat příspěvky a přijímat nabídky od jiných členů;
(iv) jakékoli porušení smlouvy nebo jiných nároků uplatněných členy, s nimiž jste prostřednictvím stránky nebo aplikace podnikali;
(v) porušení jakéhokoli ustanovení této dohody;
(vi) veškerá odpovědnost vyplývající z daňového zacházení s platbami nebo jejich částmi;
(vii) jakékoli nedbalosti nebo úmyslného protiprávního jednání kteréhokoli člena;
(viii) jakékoli jednání nebo opomenutí ohledně platby poplatků kterémukoli terapeutovi;
(ix) váš spor nebo nezaplacení jakékoli faktury nebo jiné platby;
(x) vaše povinnosti jako terapeuta nebo k terapeutovi.
Jakékoli takové odškodnění je podmíněno tím, že:
a) vám písemně oznámíme jakýkoli takový nárok, požadavek, akci, náklady, odpovědnost, ztrátu nebo hrozbu kteréhokoli z nich;
b) jste spolupracovali na obraně Tymosia a urovnání sporu.

Budeme mít právo podílet se na této obraně prostřednictvím vlastního poradce na vlastní výdaje a náklady. Vyhrazujeme si právo nahlásit jakékoli protiprávní jednání, o kterém jsme se dozvěděli, příslušným vládním orgánům, vládním agenturám nebo jiným způsobem.

18) Celý souhlas
Kromě toho, že mohou být doplněny dalšími zásadami, směrnicemi, standardy nebo podmínkami pro konkrétní produkt, funkci, službu nebo nabídku, představují tyto podmínky úplné a výhradní porozumění a dohodu mezi společností Tymosia a Vámi ohledně stránky, aplikace, služby, obsah a jakékoli požadavky na terapeutické služby učiněné prostřednictvím stránek, aplikací a služeb a těchto podmínek nahrazují veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání nebo dohody mezi Tymosia a Vámi týkající se rezervací, webu, aplikace, služby a obsahu.
- Obchodní podmínky (odkaz)
- Platební služby www.Tymosia.cz/platebnisluzby-podminky (pro uživatele, kteří používají Tymosia kredity)
- Terapeutické služby www.Tymosia.com/terapeutickesluzby-podminky (Pro terapeuty na Tymosia)
- Soukromí a duševní vlastnictví www.Tymosia.cz/soukromi (www.Tymosia.cz/autorskeprava-podminky), www.Tymosia.cz/dusevnivlastnictvi
- Komunitní pravidla www.Tymosia.cz/komunitnipravidla

19) Schopnost přijímat smluvní podmínky
Potvrzujete, že jste starší 18 let a plně způsobilý k právním úkonům a že jste plně kompetentní uzavírat stanovené podmínky, závazky, prohlášení a záruky v těchto smluvních podmínkách a dodržovat tyto smluvní podmínky.

20) Převodní listina
Bez předchozího písemného souhlasu Tymosia nesmíte převést podmínky na třetí osobu. Jakýkoli pokus o postoupení nebo převod těchto podmínek bez písemného souhlasu bude neplatný a nebude mít žádný účinek. Tymosia může postoupit nebo převést tyto podmínky podle svého výhradního uvážení, bez omezení.

21) Oznámení
Pokud zákaznickému servisu neuvedete jinak, bude Tymosia s Vámi komunikovat e-mailem nebo na tomto webu nebo v aplikaci. Souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat elektronickou komunikaci, a souhlasíte s tím, že tato elektronická komunikace splňuje veškeré zákonné požadavky, aby taková komunikace byla písemná.
Budete-li Tymosia posílat na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli Tymosia na tomto webu nebo aplikaci, nebo pokud Tymosia zveřejní takovou komunikaci na tomto webu nebo aplikaci, bude považován za přijatý. Musíte udržovat svou e-mailovou adresu aktualizovanou na tomto webu nebo v aplikaci a pravidelně musíte kontrolovat, zda tento web nebo aplikace neobsahuje příspěvky. Pokud neodpovíte na e-mailovou zprávu od společnosti Tymosia do dvou pracovních dnů, bude mít společnost Tymosia právo ukončit nebo pozastavit vaše členství nebo vaši registraci.

Všechna oznámení, která mají právní účinek, musí být doručena v písemné formě a způsobem, který dokládá potvrzení o doručení na tuto adresu:

Tymosia s.r.o., Nad Městem 1065, Zruč nad Sázavou, 285 22

Tato oznámení Tymosia se považují za účinná po přijetí.

22) Kontrolní právo a jurisdikce
Smluvní podmínky se ve všech ohledech řídí právními předpisy České republiky.  Souhlasíte s tím, že jakýkoli nárok nebo spor, který můžete mít proti Tymosia, musí být vyřešen soudem se sídlem v České republice. Tímto se podrobujete osobní jurisdikci soudů nacházejících se v České republice. Jakákoli příčina žaloby týkající se této stránky nebo aplikace musí být zahájena do 30 dnů od jejího vzniku, jinak se k příčině nepřihlíží a žaloba je vyloučena.

23) Řešení sporů
Pokud mezi Vámi a Tymosia vznikne spor, naším společným cílem je vyřešit tento spor rychle a s co nejmenšími náklady pro obě strany. Než se rozhodnete pro soudní alternativu, souhlasíte s tím, že nás nejprve budete kontaktovat přímo a požádáte o pomoc při řešení sporů prostřednictvím zákaznického servisu.

Nesprávně podané nároky
Pokud podáte žalobu v rozporu s tímto oddílem nazvaným „řešení sporů“, bude mít společnost Tymosia nárok na vrácení poplatků a nákladů za právní zastoupení až do výše 30 000,- Kč, pokud vás společnost v souladu se smluvními podmínkami informovala o neoprávněně podané žalobě, a nepodařilo se Vám okamžitě stáhnout nárok.

24) Všeobecné
Neschopnost Tymosia vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek nebude znamenat zřeknutí se budoucího vymáhání tohoto práva nebo ustanovení. Zřeknutí se jakéhokoli takového práva nebo ustanovení bude účinné pouze tehdy, bude-li písemně podepsáno řádně zplnomocněným zástupcem Tymosia. S výjimkou případů, které jsou výslovně stanoveny v těchto podmínkách, nebude uplatněním kteréhokoli z nápravných prostředků kteréhokoli ze smluvních stran podle těchto podmínek dotčeno její další možnost na další opravné prostředky podle těchto podmínek nebo jinak. Pokud soud s příslušnou jurisdikcí z jakéhokoli důvodu shledá některé ustanovení těchto podmínek neplatným nebo nevynutitelným, ostatní ustanovení těchto podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

25) Kontaktování zákaznického servisu
Pokud chcete nahlásit porušení zásad webu, aplikací nebo služeb, máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc, kontaktujte zákaznický servis Tymosia následujícím způsobem:
web: www.Tymosia.cz/kontakt
Email: podpora@tymosia.cz 
 
 

Ochrana osobních údajů

1. Informace, které shromažďujeme
2. Jak používáme tyto informace
3. Jak sdílíme a zveřejňujeme informace
4. Cookie politika
5. Informace týkající se dětí
6. Reklama třetích stran
7. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
8. Důvěrnost a bezpečnost
9. Správa předvoleb a osobních údajů
10. Mezinárodní uživatelé
11. Kontaktování Tymosia


Tyto podmínky se vztahují na to, jak Tymosia („Tymosia“, „my“, „nás“ nebo „naše“) zachází s osobními údaji, které shromažďuje a přijímá na www.Tymosia.cz, weby a aplikace související s Tymosia. Tyto podmínky stanoví, jaké informace shromažďujeme, jak postupujeme, abychom je chránili a zabezpečili, jak používáme a sdílíme informace a konečně, jak nás můžete kontaktovat s dotazy nebo obavami.

1. Informace, které shromažďujeme
1.1. Data, která nám poskytujete
Údaje, které nám poskytnete, Tymosia shromažďuje jako osobní údaje (jméno, e-mail a heslo). Když se u nás zaregistrujete, používáte produkty nebo služby Tymosia nebo zveřejníte obsah na Tymosia webu souhlasíte se shromažďováním těchto dat.
Máte na výběr zadat informace ve svém profilu, například datum narození, pohlaví, fotografii, místo nebo další kontaktní informace. Tyto a další informace o profilu pomohou ostatním uživatelům při hledání a komunikaci s Vámi, ale je vaší volbou, zda poskytnete citlivé informace. Nezveřejňujte ani nepřidávejte do svého profilu osobní údaje, které byste nechtěli zveřejňovat.
Tymosia může také shromažďovat informace o vašich platebních transakcích s námi a s některými našimi obchodními partnery. Tyto informace mohou zahrnovat nezbytné informace pro zpracování vašich splatných plateb, jako je číslo vaší kreditní karty.
1.2. Použití služeb
Při návštěvě nebo používání našeho webu můžeme zaznamenat údaje o využití vašeho prohlížeče. Používáme přihlašovací údaje, soubory cookie a adresy internetového protokolu („IP“), abychom vás identifikovali a zaznamenali vaše používání stránky.
1.3. Soubory cookies
Jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie, používáme soubory cookie a podobné technologie (např. Pixely a značky reklam), abychom vás a / nebo vaše zařízení rozpoznali vypnuté, zapnuté a zároveň napříč všemi zařízeními.
Povolujeme také některým jiným používat soubory cookie, jak je popsáno v našich zásadách používání cookie souborů. Soubory cookie můžete ovládat pomocí nastavení prohlížeče a dalších nástrojů k tomu určených.


1.4. Zprávy
Shromažďujeme informace o vás při odesílání, přijímání nebo interakci se zprávami v souvislosti s našimi službami. Pokud například obdržíte žádost o připojení přítele, můžeme vás o tom informovat.

2. Jak používáme tyto informace
Tymosia používá informace pro následující obecné účely: poskytování produktů a služeb, fakturace, identifikace a autentizace, zlepšování služeb, kontakt, průzkum a anonymní reporting.
2.1. Naše služby
Tymosia může používat vaše osobní údaje, pokud je to nutné k dokončení transakce k provozování nebo zlepšování produktů a služeb Tymosia nebo k provedení něčeho, co jste od nás požadovali.
Naše služby vám umožní najít ostatní uživatele a komunikovat s nimi. Tymosia zobrazí vaše jméno a další informace o profilu zadané uživatelem ve vašem profilu podle preferencí, které jste nastavili ve svém účtu.
2.2. Komunikace
Můžeme vám zasílat servisní, technické a administrativní e-maily, zprávy a další typy komunikace v souvislosti s jakýmkoli z našich placených produktů a služeb. Tato komunikace je považována za součást účtu Tymosia a vy se od nich nemůžete odhlásit. Můžeme vám také zasílat návrhy klientů / terapeutů, terapeutické a psychologické články a další propagační zprávy. Jedná se o marketingové zprávy a vy můžete určit, zda je chcete přijímat nebo nikoliv.
E-mailové adresy a úplná jména mohou být použity, když uživatel pozve přítele prostřednictvím e-mailu, aby se připojil k Tymosia, a když Tymosia pošle uživateli upozornění týkající se jeho používání Tymosia.
2.3. Zabezpečení
Vaše data (včetně vaší komunikace) můžeme použít, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro účely zabezpečení nebo ke sledování a prevenci možných podvodů nebo jiného porušení naší uživatelské smlouvy nebo těchto zásad ochrany osobních údajů a / nebo pokusů poškodit naše návštěvníky a členy.
2.4. Reklama
Reklamy, které se objevují na webu, aplikaci nebo mimo ně, produkty nebo služby Tymosia a mohou být uživatelům dodány prostřednictvím Tymosia nebo jedním z našich partnerů v oblasti webové reklamy pomocí následujících údajů:
- informace ze souborů cookie, pixels nebo reklamních značek (například typ prohlížeče a IP adresa)
- informace poskytnuté uživatelem (např. jakou formu terapie provozuje)
- informace o vašem využívání našich služeb (např. navštívené stránky, proběhnuté terapie).
Tymosia nesdílí s inzerenty žádné osobní údaje. Tymosia může s inzerenty a partnery sdílet obecné demografické informace (např. souhrnné statistiky zájmů uživatelů) a neidentifikovatelné informace (jako je typ prohlížeče a IP adresa).
Tymosia nedává inzerentům přístup k vašim individuálním informacím o vašem osobním účtu.


3. Jak sdílíme a zveřejňujeme informace
Tymosia nesdílí osobní údaje, které jsme se o vás dozvěděli z vašeho používání webových stránek, produktů a služeb Tymosia s jinými, než je popsáno v těchto zásadách.
Pokud však poskytujete osobní informace pomocí Tymosia, sdílíte osobní informace s Tymosia a jejími přidruženými subjekty. Použití těchto osobních údajů těmito subjekty podléhá těmto zásadám.
3.1. Naše služby
Tymosia zobrazí ve vašem profilu vaše „Zobrazované jméno“. Tymosia zobrazí pouze vaše jméno a další informace zadané uživatelem ve vašem profilu podle preferencí, které jste nastavili ve svém účtu.
E-mailové adresy a úplná jména mohou být použity, když uživatel pozve přítele prostřednictvím e-mailu, aby se připojil k Tymosia a když Tymosia pošle uživateli upozornění týkající se jeho používání Tymosia.
Když pošlete zprávu na Tymosia webu nebo v aplikaci, máte možnost zveřejnit zprávu, která může obsahovat vaše osobní údaje.
Tymosia může sdílet vaše osobní údaje, pokud je to nutné k dokončení transakce nebo k provozu.
3.2. Poskytovatelé služeb
V průběhu provozu našeho podnikání může být nezbytné nebo vhodné, abychom poskytli přístup k vašim osobním informacím jiným, jako jsou naši poskytovatelé služeb, dodavatelé a vybraní prodejci, abychom mohli provozovat Tymosia a naše podnikání.
3.3. Dodržování zákonů
Můžeme sdílet vaše osobní údaje, abychom mohli reagovat na předvolání, soudní příkazy nebo právní proces, zavést nebo uplatnit naše zákonná práva nebo se bránit proti právním nárokům, a pokud je podle našeho názoru za takových okolností zveřejnění vyžadováno nebo vhodné.
Vaše osobní údaje můžeme sdílet, pokud se domníváme, že je to nutné za účelem vyšetřování, prevence nebo přijímání opatření týkajících se nezákonných činností, podezření z podvodu, situací, které mohou představovat potenciální ohrožení fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich různých podmínek použití nebo jak zákon vyžaduje.
3.4. Změna v podnikání Tymosia
Jak pokračujeme v rozvoji našeho podnikání, můžeme také nakupovat nebo prodávat celou nebo část našeho podnikání. V takových transakcích jsou osobní údaje, které jste s námi sdíleli, obvykle jedním z obchodních aktiv, které budou převedeny. Přenesené údaje umožňující identifikaci osob budou i nadále podléhat podmínkám uvedeným v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo následných zásadách, se kterými jste souhlasili.
3.5. S vaším souhlasem
Tymosia může sdílet informace s třetími stranami, pokud k tomu máme výslovný souhlas. V okamžiku sběru bude jasné, kdo shromažďuje osobní údaje a na jejichž prohlášení o ochraně osobních údajů se bude vztahovat.

4. Cookie politika
Cookie je malé množství dat, které často obsahuje anonymní jedinečný identifikátor, který je odeslán do vašeho prohlížeče z počítačů webových stránek a uložen na pevném disku vašeho počítače.
Pokud odmítnete všechny soubory cookie, pravděpodobně nebudete moci používat služby nebo produkty Tymosia, které vyžadují, abyste se přihlásili, a nebudete moci plně využívat všech nabídek.
Můžete nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby přijímal všechny cookies, odmítal všechny cookies nebo vás informoval o nastavení cookies.
Tymosia používá své vlastní cookies pro řadu účelů, včetně:
(i) po určité době budete vyzváni k opětovnému zadání hesla, abychom vás ochránili před dalším neúmyslným přístupem k obsahu vašeho účtu
(ii) sledujeme preference, které zadáte, když používáte web, produkty a služby Tymosia
(iii) pro odhad a nahlášení našeho celkového publika a provozu na stránkách a v aplikaci
(iv) provádíme výzkum s cílem zlepšit obsah a služby poskytované na Tymosia stránkách, produktech a službách
(v) zjišťujeme, abychom návštěvníkům opakovaně nenabízeli stejné reklamy a přizpůsobovali reklamu na základě typu prohlížeče a informací o uživatelském profilu.
Tymosia umožňuje přístup dalším subjektům, které zobrazují reklamy nebo poskytují služby na některých našich webových stránkách a přístup k souborům cookie ve vašem počítači. Používání souborů cookie jinými subjekty podléhá jejich vlastním zásadám ochrany osobních údajů, nikoli těmto zásadám. Inzerenti nebo jiné subjekty nemají přístup k souborům Tymosia cookies.

5. Informace týkající se dětí
Ochrana soukromí malých dětí je obzvláště důležitá. Z tohoto důvodu Tymosia vědomě neshromažďuje osobní údaje prostřednictvím webu ani aplikace od osob mladších 18 let a žádná část služby Tymosia není určena osobám mladším 18 let.
Pokud je vám méně, než 18 let, prosím, nepoužívejte, ani nepřistupujte k Tymosia službám nebo webovým stránkám.

6. Reklama třetích stran
Reklamy, které se objevují na stránkách, produktech nebo službách Tymosia, mohou zveřejňovat Tymosia nebo naši partneři v oblasti webové reklamy. Naši partneři pro webovou reklamu mohou nastavovat soubory cookie. Tyto soubory cookie umožňují reklamnímu serveru rozpoznat Váš počítač pokaždé, když Vám pošlou online reklamu. Tímto způsobem mohou reklamní servery shromažďovat informace o tom, co vy nebo jiní uživatelé počítače hledáte a určují, které reklamy Vám budou zobrazovány. Tyto informace umožňují reklamní síti zobrazovat cílené reklamy, o kterých se domnívají, že vás budou nejvíce zajímat. Tato politika ochrany osobních údajů se vztahuje na používání cookies společností Tymosia a nevztahuje se na používání cookies žádnými inzerenty.
Tymosia nesdílí s inzerenty žádné osobní údaje. Tymosia může sdílet obecné demografické informace (např. souhrnné statistiky o zájmech a povoláních členů) a neosobní identifikační údaje (jako je typ prohlížeče a adresy IP) s inzerenty a partnery. Tymosia nedává inzerentům přístup k vašim individuálním informacím o vašem osobním účtu. Výběrem, interakcí nebo zobrazením reklamy však souhlasíte s tím, že inzerent předpokládá, že splňujete kritéria cílení použitá pro zobrazení reklamy.

7. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Tymosia může revidovat, upravovat nebo aktualizovat tyto zásady. Můžeme vás upozornit na významné změny ve způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji, a to zasláním oznámení na primární e-mailovou adresu uvedenou ve vašem konkrétním Tymosia účtu nebo zveřejněním výrazného oznámení na našich stránkách. Doporučujeme vám, abyste si tuto skutečnost často ověřovali kvůli případným změnám, protože vaše další používání služby Tymosia znamená váš souhlas s těmito změnami.

8. Důvěrnost a bezpečnost
Nelze zaručit 100% bezpečný přenos dat přes internet. V důsledku toho nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost žádných informací, které nám předáte, a činíte tak na vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme vaše informace, přijmeme přiměřená opatření k jejich zabezpečení v našich systémech.
Pokud se Tymosia dozví o narušení bezpečnosti, můžeme se vás pokusit upozornit elektronicky, abyste mohli podniknout příslušné ochranné kroky. Používáním Tymosia nebo poskytováním osobních údajů souhlasíte s tím, že s Vámi můžeme elektronicky komunikovat, pokud jde o otázky bezpečnosti, soukromí a administrativy souvisejících s vaším používáním těchto stránek, produktů a služeb. Pokud dojde k narušení bezpečnosti, můžeme zveřejnit oznámení na našich příslušných webových stránkách. Pokud k tomu dojde, budete potřebovat webový prohlížeč, který Vám umožní zobrazit příslušné webové stránky. Můžeme Vám také zaslat e-mail na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli.

9. Správa předvoleb a osobních údajů
Informace o svém účtu můžete upravit na Tymosia. Můžete také požádat náš zákaznický servis o změnu, aktualizaci nebo opravu dat. Většina osobních údajů, které můžete poskytnout, je zcela nepovinná. 
Můžete nás požádat o kopii vašich osobních údajů shromážděných Tymosia.
Příslušný účet můžete smazat na příslušné stránce pro smazání účtu.
Pokud nemůžete použít nastavení a nástroje k vymazání, úpravě nebo vyžádání vašich informací, obraťte se na zákaznickou podporu o další rady a pomoc:
E-mail: podpora@tymosia.cz

10. Mezinárodní uživatelé
Webové stránky Tymosia jsou provozovány z České republiky a jsou určeny pro uživatele na celém světě. Vaše osobní údaje můžeme převést do jiných zemí, než je země, ve které žijete. Naši poskytovatelé databázových serverů jsou v souladu s ochranou soukromí platnou v Evropské unii.
Ochrana soukromí, která umožňuje bezpečný přenos dat je v souladu se zákony Evropské unie o ochraně údajů (GDPR). Pokud přistupujete na tuto webovou stránku z jiných zemí se zákony nebo předpisy upravujícími shromažďování, použití a zveřejňování osobních údajů, uvědomte si, prosím, že dalším používám této webové stránky, které se řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů, a našimi smluvními podmínkami, přenášíte své osobní údaje do České republiky a souhlasíte s tímto převodem.
11. Kontaktování Tymosia
Pokud máte obavy týkající se ochrany soukromí týkající se Tymosia nebo těchto zásad, máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc, kontaktujte zákaznický servis Tymosia následujícím způsobem:
E-mail: podpora@tymosia.cz 


 
 

Platební služby – podmínky
1) Podmínky služby
2) Modifikace
3) Způsobilost
4) Registrace účtu a ověření totožnosti
5) Klíčové podmínky platebních služeb
6) Obecný vztah
7) Finanční podmínky pro klienty
a. Nákup Tymosia kreditů
b. Nulová náhrada za autorizované platby
c. Poplatky za způsob platby třetích stran
d. Zrušené žádosti o konzultaci
e. Potvrzení konzultací
f. Zpětná vazba a hodnocení terapie
g. Spory s terapeuty
8) Finanční podmínky pro terapeuty
a. Přijímání požadavků na terapii
b. Rušení žádostí o konzultace
c. Spory s klienty
d. Tymosia servisní poplatky
e. Obcházení poplatků za služby
f. Výběr prostředků
g. Zadržení nebo zpoždění výplaty prostředků
h. Práva Tymosia týkající se náhrad
i. Zaokrouhlování
9) Daně
10) Tymosia kredity politiky
a. Tymosia kredity nejsou bankovním kontem
b. Tymosia kredity expirace
c. Cizí měny
d. Tymosia kredity limity
11) Práva Tymosia týkající se uživatelských účtů a fondů
a. Bezpečnostní a finanční podvody
b. Úroková náhrady
c. Výhrada práv za chybné transakce
d. Zákaz podvodů
12) Uživatelské chování
13) Prosazování smluvních podmínek
14) Zřeknutí se odpovědnosti
15) Omezení odpovědnosti
16) Odškodnění
17) Celý souhlas
18) Převodní listina
19) Oznámení
20) Kontrolní právo a jurisdikce
21) Řešení sporů
22) Všeobecné 
23) Kontaktování zákaznického servisu

Platební služby – podmínky
1) Podmínky služby
Tyto podmínky („Platební služby – podmínky“) upravují Platební služby mezi vámi a Tymosia (Tymosia je dále označován jako „my“, „nás“ nebo „naše“). Tymosia bude zpracovávat veškeré platby a výplaty prováděné prostřednictvím nebo v souvislosti s webem, aplikací nebo službami („platební služby“).
Tyto platební podmínky představují závaznou právní dohodu mezi vámi a Tymosia. Tymosia má právo tyto podmínky měnit.

POUŽÍVÁNÍM PLATEBNÍCH SLUŽEB POTVRZUJETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE SI PŘEČETLI, CHÁPETE A SOUHLASÍTE S PLATEBNÍMI PODMÍNKAMI PLATFORMY TYMOSIA A PŘIJÍMÁTE JE. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PLATEBNÍMI PODMÍNKAMI, NEMÁTE ŽÁDNÉ PRÁVO NA PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB.

Pokud nebudete používat platební služby v souladu s těmito platebními podmínkami, vystavujete se občansko-právním a trestním sankcím. Pokud přijmete nebo souhlasíte s těmito platebními podmínkami jménem společnosti nebo jiné právnické osoby, prohlašujete a zaručujete, že máte oprávnění zavázat tuto společnost nebo jinou právnickou osobu k těmto platebním podmínkám a v takovém případě „vy“ a „vaše“ se bude vztahovat na tuto společnost nebo jinou právnickou osobu a vztahovat se k ní.

VEZMĚTE NA VĚDOMÍ, ŽE TYMOSIA WEB, APLIKACE A VŠECHNY SLUŽBY JSOU SLUŽBY K PROPOJENÍ TERAPEUTŮ A KLIENTŮ, K JEJICH REZERVACI A ONLINE TERAPIÍM. TYMOSIA NEKONTROLUJE OBSAH JAKÉHOKOLI TERAPEUTA NEBO KLIENTA A NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA ZPŮSOBY, MATERIÁLY, ONLINE DODACÍ NÁSTROJE A VŠECHNY ASPEKTY SLUŽBY. TYMOSIA NENÍ ODPOVĚDNÁ A VZDÁVÁ SE JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI VŮČI KOMUKOLI NEBO JAKÉKOLI TERAPII. VŠECHNY PLATEBNÍ SLUŽBY KAŽDÝ UŽIVATEL AKCEPTUJE NA VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST.

Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.


2) Modifikace
Tymosia si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení kdykoli a bez předchozího upozornění upravit nebo ukončit platební služby nebo upravit tyto platební podmínky. Změníme-li tyto platební podmínky, zveřejníme změnu na stránce nebo prostřednictvím aplikace nebo vám jinak oznámíme změnu. V horní části těchto platebních podmínek aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“. Pokračováním používání platebních služeb poté, co jsme zveřejnili změnu na webu nebo prostřednictvím aplikace nebo vám poskytli oznámení o změně, vyjadřujete svůj souhlas s tím, že budete vázáni upravenými platebními podmínkami. Pokud pro vás nejsou modifikované platební podmínky přijatelné, jedinou možností je přestat používat platební služby.

3) Způsobilost
Platební služby jsou určeny výhradně osobám straším 18 let. Jakékoli použití platebních služeb osobou mladší 18 let je výslovně zakázáno. Používáním platebních služeb prohlašujete a zaručujete, že jste dosáhli věku 18 a více let.


4) Registrace účtu a ověření totožnosti
Abyste mohli používat platební služby, musíte se nejprve zaregistrovat a vytvořit si Tymosia účet a stát se členem v souladu se smluvními podmínkami. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že kdokoli, komu udělíte oprávnění používat svůj členský účet, může používat platební služby vaším jménem a že budete odpovědní za jakékoli platby provedené touto osobou.

Autorizujete Tymosia přímo nebo prostřednictvím třetích stran, k provádění jakýchkoli dotazů, které považujeme za nezbytné k tomu, abychom mohli vaši totožnost ověřit nebo zabránit podvodům. To může zahrnovat žádost o poskytnutí určitého dokladu totožnosti (např. řidičského průkazu nebo pasu), vašeho data narození a dalších informací potřebných k tomu, abyste podnikli kroky k potvrzení vlastnictví vaší e-mailové adresy, platebních metod nebo se pokoušíme porovnat své informace s databázemi třetích stran. Tymosia si vyhrazuje právo uzavřít, pozastavit nebo omezit přístup k platebním službám v případě, že nemůžeme získat ani ověřit žádnou z těchto informací.

5) Klíčové podmínky platebních služeb
„Tymosia kredity“ – Tymosia kredity jsou virtuální měnou zakoupenou od Tymosia. Mohou být použity výhradně na stránkách nebo v aplikacích k nákupu služeb a nemají hodnotu mimo Tymosia. Všechny služby na stránkách nebo aplikacích jsou placeny pomocí Tymosia kreditů.

„Poplatky za terapie“ – poplatky za terapie (i konzultace psychologa) jsou částky, které jsou splatné klientem za potvrzené terapie, které byly terapeutem poskytnuty. Terapeut sám, a nikoli Tymosia, je zodpovědný za stanovení částky za terapii.

„Terapeut“ – terapeutem je myšlen psychoterapeut i psycholog.

„Servisní poplatky“ – servisní poplatky jsou poplatky, které Tymosia účtuje terapeutovi při používání Tymosia služeb.

„Klientova peněženka“ – klientova peněženka je účet vytvořený klientem za účelem nákupu kreditů Tymosia, které budou použity na Tymosia. Kredity Tymosia v klientově peněžence lze použít k platbě za služby poskytované terapeuty a další služby nabízené webem nebo aplikací. Klient může do své klientské peněženky přidat Tymosia kredity jakýmkoli způsobem platby dostupným na webu nebo a aplikaci. Uživatel si je vědom, že takové částky použije na úhradu Tymosia nebo terapeutů nebo služeb zakoupených prostřednictvím těchto stránek nebo aplikací.

„Způsob platby“ – Způsob platby je služba, kterou uživatel používá k nákupu kreditů Tymosia. Příklady platebních metod jsou kreditní karta, debetní karta nebo PayPal.

„Terapeutova peněženka“ – Terapeutova peněženka je účet vytvořený terapeutem, který přijímá platby za terapie. Jako terapeut musíte používat službu terapeutova peněženka k přijímání plateb od klientů.

„Metoda výběru“ – Metoda výběru je služba, kterou terapeut používá k výměně kreditů Tymosia za měnu. Příklady způsobů výběru je výběr pomocí PayPal a další poskytovatelé plateb třetích stran.

6) Obecný vztah
Tymosia poskytuje místo pro terapie
Tymosia zpřístupňuje web nebo aplikaci jako online místo, kde členové navzájem vyhledávají a spojují se a využívají služeb. Tymosia se nezabývá obchodováním a uzavíráním smluv mezi terapeuty a klienty ani poskytováním terapeutických služeb klientům. Tymosia nemá žádnou kontrolu nad kvalitou a nezaručuje kvalitu, bezpečnost nebo zákonnost inzerovaných terapeutických služeb, pravdivost nebo přesnost výpisů, kvalifikace, zázemí nebo schopnosti terapeutů poskytovat terapeutické služby, schopnost klientů platit za terapeutické služby nebo za to, že klient nebo terapeut může nebo skutečně dokončí transakci.

Plnění smluv o terapiích
Potvrzením služby terapeuta, času a ceny ze strany klienta i terapeuta, klient souhlasí s nákupem a terapeut souhlasí s dodáním služeb terapeuta v souladu se smluvními podmínkami (společně „smlouva o terapii“). Souhlasíte, že nebudete uzavírat žádná smluvní ustanovení v rozporu se smluvními podmínkami. Klient a terapeut uzavírají smlouvy a souhlasí s tím, že budou jednat v dobré víře a čestně při plnění smlouvy o terapii a terapii samotné. Klient a terapeut uznávají a souhlasí s tím, že hodnota, pověst a dobrá vůle Tymosia (stránky nebo aplikace) závisí na jejich plnění výše uvedených smluv a dohod. Klient a terapeut proto souhlasí s tím, že Tymosia má právo podniknout taková opatření ve vztahu ke smlouvě o terapii, jako např. její pozastavení nebo ukončení, protože Tymosia podle svého výhradního uvážení považuje za nutné chránit hodnotu, pověst a dobré jméno stránky nebo aplikace.

7) Finanční podmínky pro klienty
Pro klienty – musíte použít kredity Tymosia k přijímání služeb od terapeuta. Tymosia poskytuje klientům „klientskou peněženku“. Klientská peněženka se používá k držení Tymosia kreditů a k provádění plateb s Tymosia kredity za nákup terapeutických služeb. 
a. Nákup Tymosia kreditů
K získání kreditů Tymosia používáte k platbě za nezbytnou částku způsob platby třetí stranou (například: kreditní karta, PayPal a další). Poskytnutím informací o vaší kreditní kartě nebo bankovního účtu Tymosia nám dáváte oprávnění účtovat takové kreditní kartě nebo bankovnímu účtu částky uvedené na platební stránce. Po úspěšné transakci bude mít klientská peněženka odpovídající množství Tymosia kreditů
b. Nulová náhrada za autorizované platby
Schválené platby jsou konečné. Za zakoupené kredity Tymosia nebudou vráceny ani vyplaceny žádné náhrady.
c. Poplatky za způsob platby třetích stran
Při nákupu Tymosia kreditů mohou být klientovi účtovány poplatky poskytovatelem plateb třetích stran nebo bankou klienta. Tyto poplatky nejsou pod kontrolou společnosti Tymosia a Tymosia se v tomto ohledu vzdává veškeré odpovědnosti. Na jakýkoli způsob platby, který používáte, se mohou vztahovat další smluvní podmínky uložené příslušným poskytovatelem plateb třetích stran. Před použitím platební metody třetí strany je na uživateli, aby si prostudoval smluvní podmínky.
d. Zrušené žádosti o lekci
Pokud klient žádost o konzultaci zruší více než 24 hodin předem, učitel ji odmítne, nebo její platnost vyprší (nepotvrdí ji učitel ve stanovené lhůtě), budou Tymosia kredity v plné výši vráceny do Klientské peněženky příslušného klienta.
e. Potvrzení lekcí
Pokud jako klient potvrdíte, že terapie proběhla, přikazujete platební bráně platit terapeutovi pomocí služby klientské peněženky. Potvrzujete, že terapeut dokončil příslušné služby plně a uspokojivě, a přikazujete platební bráně, aby převedla kredity z klientské peněženky do peněženky terapeuta.
f. Zpětná vazba a hodnocení terapie
Pokud jako klient potvrdíte, že terapie proběhla, budete požádáni, abyste zanechali zpětnou vazbu a hodnocení pro terapeuta. Nechat zpětnou vazbu nebo hodnocení je volitelné. Pokud tak učiníte, souhlasíte s tím, že vaše zpětná vazba nebude použita k umělému zvýšení nebo snížení hodnocení terapeuta, k páchání podvodu, spamu, urážce, obtěžování, vyhrožování nebo úmyslnému zneužití.
Souhlasíte s tím, že okamžitě nahlásíte porušení nebo zneužití našeho systému hodnocení a zpětné vazby kontaktováním zákaznického servisu a souhlasíte s tím, že nebudete podnikat žádné kroky, které by narušovaly integritu systému zpětné vazby.
g. Spory s terapeuty
V případě neshody s terapeutem existují dvě fáze řešení sporu.
Fáze 1: Vyřešení mezi členy – Klient a Terapeut by měli projednat a dosáhnout dohody o tom, jaké služby by měly být poskytovány, a zda by měly být Tymosia kredity převedeny na Klienta nebo Terapeuta. Jakékoli nové podmínky, které jsou dohodnuty mezi uživateli, by měly být předloženy Tymosia pro písemný záznam.
Fáze 2: Tymosia rozhodne – pokud se terapeut a klient nemohou dohodnout, bude spor řešen přes Tymosia. Tymosia přezkoumá veškeré důkazy, obě strany předloží veškeré materiály týkající se sporu a Tymosia učiní konečné rozhodnutí.
8) Finanční podmínky pro terapeuty
Jako terapeut musíte použít Tymosia kredity k obdržení platby za terapie od klienta. Tymosia poskytuje terapeutům „peněženku terapeuta“. Peněženka terapeuta se používá k zadržování Tymosia kreditů a k výplatám Tymosia kreditů do osobního účtu terapeuta.

Souhlasíte se smluvními podmínkami pro terapeuta na Tymosia na www.Tymosia.cz/terapeutickesluzby-podminky 
a. Přijímání požadavků na terapii
Terapeut obdrží žádost o služby („Žádost o terapii“). Přijetím žádosti o terapii souhlasíte s tím, že klientovi poskytnete své terapeutické služby v určený den a čas stanovený v žádosti. Můžete se rozhodnout žádost odmítnout. Pokud neodpovíte, žádost automaticky vyprší.

b. Rušení žádostí o konzultace
Pokud se Tymosia z jakéhokoli důvodu rozhodne, že je nutné nebo žádoucí zrušit potvrzenou žádost o služby terapeuta učiněnou prostřednictvím webu nebo aplikace v souladu s podmínkami služby Tymosia, souhlasíte s tím, že Tymosia a příslušný klient nebo terapeut nenesou žádnou odpovědnost za takové zrušení nebo vrácení peněz.
c. Spory s klienty
V případě neshody s klientem existují dvě fáze řešení sporu.
Fáze 1: Vyřešení mezi členy – Klient a Terapeut by měli projednat a dosáhnout dohody o tom, jaké služby by měly být poskytovány, a zda by měly být Tymosia kredity převedeny na Klienta nebo Terapeuta. Jakékoli nové podmínky, které jsou dohodnuty mezi terapeutem a klientem, by měly být předloženy Tymosia pro písemný záznam.
Fáze 2: Tymosia vynese rozsudek – pokud se terapeut a klient nemohou dohodnout, bude spor řešen přes Tymosia. Tymosia přezkoumá veškeré důkazy, obě strany předloží veškeré materiály týkající se sporu a Tymosia učiní konečné rozhodnutí.
d. Tymosia servisní poplatky
Tymosia vybírá servisní poplatky, když je klientem objednána a zaplacena terapie. Za každou transakci na webu nebo aplikaci činí servisní poplatky 25 %, které jsou připočteny k celkových nákladů na terapeutickou službu dané jedním terapeutem. Servisní poplatky jsou fakturovány klientovi a následně strženy z celkové částky terapeutovi. Přičemž platforma i terapeut jsou povinni odvést daně ze svého podílu z ceny.
Zůstatek zobrazený na peněžence terapeuta je úplným zůstatkem po odečtení všech poplatků. Částky mohou být zaokrouhleny nahoru nebo dolů, jak je popsáno v části „zaokrouhlování“.
Tymosia neúčtuje terapeutovi žádné poplatky za registraci nebo vytvoření zápisu pro terapeutické služby na Tymosia. V případě, že jsou vráceny jakékoli peníze za terapii, jsou peníze vráceny bez 25% poplatku.
e. Obcházení poplatků za služby
Terapeuti souhlasí s tím, že se nebudou účastnit žádných akcí nebo činností, jejichž cílem je obejít poplatky za služby. Mezi zakázané postupy patří (ale nejsou na ně omezeny) následující:
a) Navrhování, nabízení nebo přijímání plateb jinými prostředky mimo platební službu Tymosia.
b) Pokud na stránce nebo v aplikaci nenahlásíte přesné nebo konečné ceny služeb nebo jinou cenu služby, než je cena dohodnutá mezi terapeutem a klientem.
f. Výběr prostředků
Při výběru kreditů Tymosia mohou existovat poplatky, které nejsou účtovány terapeutovi metodou platby třetí stranou nebo bankou terapeuta. Tyto poplatky nejsou pod kontrolou společnosti Tymosia a Tymosia se v tomto ohledu vzdává veškeré odpovědnosti. Na jakýkoli způsob platby, který používáte, se mohou vztahovat další smluvní podmínky uložené příslušným poskytovatelem plateb třetích stran. Před použitím platební metody třetí strany je na uživateli, aby si prostudoval smluvní podmínky.


g. Zadržení nebo zpoždění výplaty prostředků
Pokud Tymosia na základě informací, které má k dispozici, racionálně dospěje k závěru, že kroky Terapeuta mohly mít za následek nebo povedou ke značnému počtu sporů, náhrad nebo jiných nároků od uživatelů, kteří zakoupili terapeutické nebo jiné služby, Tymosia si vyhrazuje právo odložit nebo zastavit výplaty všech finančních prostředků získaných v peněžence Terapeuta. Pokud Tymosia dojde k závěru, že terapeut porušil podmínky (včetně zásad ochrany soukromí, komunitní pravidla a podmínky pro terapeuty), může Tymosia odmítnout vyplatit prostředky nahromaděné v terapeutické peněžence a odepsat tyto prostředky z peněženky terapeuta.
h. Práva Tymosia týkající se náhrad
Tymosia si vyhrazuje právo požádat terapeuta o vrácení peněz, pokud Tymosia podle svého výhradního uvážení (a) vrátí klientovi peníze, pokud terapeut neprodleně neposkytne zakoupené terapeutické služby, nebo (b) odhalí chybné nebo duplicitní transakce.
Terapeut povoluje Tymosia strhnout z „peněženky terapeuta“ kredity, které jsou ve výši škody, která vznikla buď Tymosia nebo klientovi. Zároveň je možné strhnout peníze, po domluvě, z budoucích plateb terapeutovi.
i. Zaokrouhlování
Tymosia může podle svého výhradního uvážení zaokrouhlit všechny částky, které jsou splatné od terapeutů nebo klientů, na celé desítky korun nahoru. 
9) Daně
Terapeuti souhlasí s tím, že jsou výhradně zodpovědní za daňovou evidenci a povinnosti související s příslušnými daněmi za jejich služby. Rovněž jsou výhradně odpovědni za to, že příslušnému orgánu postoupí veškeré potřebné informace o jejich příjmech. Tymosia nemůže a nenabízí žádné daňové rady žádným členům.

10) Tymosia kredity politiky
a. Tymosia kredity nejsou bankovním kontem
Berete na vědomí, že:
(i) Tymosia není banka a peněženka klienta a peněženka terapeuta jsou spíše platební službou než bankovní službou;
(ii) Tymosia nejedná jako správce vašich prostředků.
(iii) Tymosia není banka a částky přenesené prostřednictvím nebo skladované v peněžence terapeuta nebo peněžence klienta nejsou pojištěné vklady.

b. Tymosia kredity expirace
Tymosia kredity na členském účtu budou platné, dokud bude člen Tymosia aktivní. Pokud se člen nepřihlásil ke svému účtu alespoň jednou v předchozím roce, platnost Tymosia kreditů vyprší. Aby člen mohl udržovat své kredity Tymosia aktivní, musí se alespoň jednou ročně přihlásit ke svému Tymosia účtu. Kredity Tymosia jsou platné další 1 rok po posledním přihlašovacím datu.

c. Cizí měny
Peněženka klienta a peněženka terapeuta působí v Tymosia kreditech, které jsou vázány na českou korunu. Tymosia nezodpovídá za výkyvy měn, ke kterém dochází při vyúčtování nebo připisování kreditní nebo debetní karty v jiné měně než CZK, ani neodpovídá za výkyvy měn, ke kterým dochází při přijímání nebo odesílání plateb prostřednictvím plateb třetích stran při nákupu Tymosia kreditů nebo výběru zůstatku Tymosia kreditů.
d. Tymosia kredity limity
Tymosia kredity jsou platné pouze při nákupu na Tymosia nebo prostřednictvím autorizovaných partnerů Tymosia. Tymosia kredity ve formě dárkových karet nebo poukazů Tymosia nemohou být znovu prodány nebo vykoupeny za hotovost. Tymosia kredity uplatněné z dárkových karet nebo kupónů zakoupených prostřednictvím neoficiálních zdrojů nebo kanálů jsou předmětem, který může být zrušen bez upozornění.

11) Práva Tymosia týkající se uživatelských účtů a fondů
a. Bezpečnostní a finanční podvody
Jako bezpečnostní opatření může Tymosia uložit některým nebo všem klientům a terapeutům transakční limity týkající se hodnoty jakékoli transakce nebo výplaty, kumulativní hodnoty všech transakcí nebo výplat v průběhu časového období nebo počtu transakcí za den nebo jinou dobu.
Tymosia si vyhrazuje právo zrušit Tymosia kreditní nákupy, pokud se ukáže, že jsou podvodné. Patří sem i kredity Tymosia, které byly nakoupeny cestou, která poškozuje nebo by mohla poškodit Tymosia.
b. Úroková náhrady
Tymosia může získávat úroky nebo jiné náhrady ze zůstatků na bankovních účtech, které jsou výsledkem časového rozdílu mezi platbami za služby terapeuta a výplatou odpovídajících prostředků terapeutům. Terapeuti a klienti nemají nárok na žádné úroky ani jinou náhradu.
c. Výhrada práv za chybné transakce
Tymosia si vyhrazuje právo požadovat náhradu od kteréhokoli terapeuta nebo klienta. Terapeut nebo klient uhradí Tymosia, pokud Tymosia zjistí, chybné nebo duplicitní transakce, výši takové transakce, jaká byla provedena od daného terapeuta nebo klienta. Tymosia může získat náhradu odečtením od budoucích plateb dlužných tomuto terapeutovi, obrácením jakýchkoli kreditů na bankovní účet Terapeuta, nebo hledáním náhrady od Terapeuta jakýmkoli jiným zákonným způsobem.
d. Zákaz podvodů
Podvod, může být situace, kdy osoba zahajuje spor s poskytovatelem plateb a tvrdí, že jeho kreditní karta (nebo jiný způsob platby) nebyla určena k použití. Protože Tymosia nenabízí vrácení peněz, uživatelé, kteří nesouhlasí s touto zásadou se pokusili o podvod.
Tento typ chování je nezákonný a je zakázán všemi poskytovateli plateb. Tymosia také striktně odmítá jakékoli jiné pokusy o podvod. Pokud se objeví jakýkoli pokus o podvod, účet uživatele a peněženka budou deaktivovány, zakoupené kredity budou zabaveny a uživatel bude označen jako finanční bezpečnostní riziko zákonným způsobem.
V případě chyb může Tymosia transakci zvrátit. Důrazně doporučujeme terapeutům i klientům, aby se obrátili na zákaznický servis Tymosia (podpora@tymosia.cz) a vyřešili jakékoli finanční spory.

12) Uživatelské chování
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že jste výhradně odpovědni za dodržování všech zákonů, pravidel, předpisů a daňových závazků, které se mohou vztahovat na vaše používání platebních služeb. V souvislosti s používáním platebních služeb nesmíte a souhlasíte s tím, že nebudete:
a) Porušovat jakékoli místní, státní, provinční, národní nebo jiné zákony nebo předpisy nebo jakýkoli příkaz soudu;
b) Používat platební služby pro jakékoli komerční nebo jiné účely, které nejsou výslovně povoleny těmito podmínkami;
c) Používat platební služby k přenosu, šíření, zveřejňování nebo odesílání jakýchkoli informací týkajících se jakékoli jiné osoby nebo subjektu, včetně, bez omezení, osobních kontaktních údajů nebo kreditních, debetních, telefonních čísel nebo čísel účtů nebo fotografií jiných bez jejich svolení;
d) Zaregistrovat si na svém Tymosia účtu jakýkoli způsob platby, který není Váš nebo nemáte oprávnění k použíti;
e) Pokoušet se otestovat, prověřit nebo otestovat zranitelnost jakéhokoli systému nebo sítě Tymosia nebo porušit jakákoli bezpečnostní nebo autentizační opatření.
f) Vyvarovat se, obcházet, odstranit, deaktivovat, znevažovat, dekódovat nebo jinak obcházet jakékoli technologické opatření prováděné Tymosia nebo jinou třetí stranou (včetně jiného uživatele) k ochraně platebních služeb;
g) Vytvořit jakoukoli hlavičku TCP / IP nebo jakoukoli část informací v záhlaví v jakémkoli zasílání e-mailů nebo diskusních skupin nebo jakýmkoli způsobem použijte platební služby k zasílání pozměněných, klamavých nebo nepravdivých informací o identifikaci zdroje;
h) Pokusíte se dešifrovat, dekompilovat, rozebrat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software používaný k poskytování platebních služeb;
i) Obhajovat, povzbuzovat nebo pomáhat jakékoli třetí straně při provádění výše uvedených.
Tymosia má právo vyšetřovat a stíhat porušení výše uvedených zákonů v plném rozsahu zákona. Kromě toho, jak je stanoveno v těchto platebních podmínkách, může Tymosia proti Vám podniknout řadu akcí, včetně, ale nejen, omezení přístupu k vašemu Tymosia účtu a jakýmkoli přidruženým platebním službám za porušení těchto platebních podmínek.

13) Prosazování smluvních podmínek
Můžeme pozastavit nebo zrušit Váš členský účet, pokud se domníváme, že jste porušili nebo jednali nekonzistentně v duchu smluvních podmínek nebo porušili naše práva nebo práva jiné strany. Aniž bychom omezili další fungování Tymosia, pozastavíme nebo zrušíme Váš členský účet a odmítneme Vám poskytovat jakékoli služby, pokud:
a) Porušíte jakákoliv pravidla smluvních podmínek a dalších písemných zásad a postupů zveřejněných na těchto stránkách nebo v aplikaci;
b) Nejsme schopni ověřit žádné informace, které nám poskytnete;
c) Jsme přesvědčení, že vaše jednání může způsobit vaši právní odpovědnost našim uživatelům nebo Tymosia.
Pokud Vám byl jednou pozastaven nebo ukončen účet u služby Tymosia, nesmíte nadále používat službu pod jiným účtem nebo se znovu zaregistrovat. To zahrnuje jakékoli použití souvisejících platebních služeb. Porušení smluvních podmínek může být navíc stíháno v plném rozsahu zákona a může mít za následek další sankce. Pokud se uživatel nebo člen účastní akcí nebo činností, které obcházejí web nebo aplikaci nebo jiným způsobem snižují poplatky za služby, které dluží společnosti Tymosia podle smluvních podmínek, bude tento uživatel nebo člen vůči Tymosia odpovědný za veškeré poplatky za služby splatné společnosti Tymosia a zároveň může podléhat dalším sankcím včetně, ale nejen, pozastavení nebo ukončení členství v Tymosia. Tymosia si vyhrazuje právo ukončit kteréhokoli uživatele nebo projekt na základě svého výhradního uvážení a v budoucnu Vám odmítnout poskytnout registraci a členství. Pokud bude vaše členství zrušeno, již nebudete mít přístup k datům, zprávám, souborům a jiným materiálům, které uchováváte na webu nebo v aplikaci v celém rozsahu.

14) Zřeknutí se odpovědnosti
Pokud si vyberete použití platebních služeb, děláte to zcela na vlastní riziko. Víte a souhlasíte s tím, že Tymosia poskytuje platební služby bez jakékoli záruky nebo druhu záruky. Bez jakéhokoli omezení Tymosia výslovně odmítá jakékoli záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel a žádné záruky vyplývající z konzultací. Tymosia neposkytuje žádné záruky, že platební služby splní vaše požadavky nebo budou dosahovat vámi požadovaných kvalit.
Žádná rada nebo informace, ať už písemná nebo ústní, nevytvoří záruku platební metody, kterou si zvolíte anebo platebních služeb.
Tymosia je pouze platforma pro platbu klientů terapeutům za účelem přijímání platby a Tymosia odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli části platebních služeb s tím spojených.

15) Omezení odpovědnosti
Potvrzujete a souhlasíte s tím, že v maximálním možném rozsahu povoleném zákonem přechází riziko vyplývající z platebních služeb na vás. Pokud dovolíte nebo dáte přihlašovací údaje k účtu Tymosia třetí osobě a tím jí povolíte jakkoli používat Váš účet, jste zodpovědní za cokoli, co tato osoba udělá. Ani Tymosia ani žádná jiná strana nebude spojená s případnými problémy platebních služeb, ani nebude zodpovědná včetně, bez omezení, za náhodné, zvláštní, exemplární nebo následné poškození, včetně ztráty příjmu.
S výjimkou našich povinností vyplatit platné částky pro uživatele, nebo již schválené částky, které žádá v rámci Tymosia terapeut garantuje, že v žádném případě nebude činit Tymosia odpovědné za jakékoli problémy, které nastanou v souvislosti s platebními službami.
16) Odškodnění
Souhlasíte, že budete bránit Tymosia a jeho přidružené společnosti, zaměstnance, ředitele, agenturní zaměstnance proti jakýmkoli závazkům, škodám, ztrátám a výdajům nebo jinému jednání, které by mohlo způsobit škodu Tymosia.


17) Celý souhlas
Kromě toho, že mohou být doplněny dalšími zásadami, směrnicemi, standardy nebo podmínkami pro konkrétní produkt, funkci, službu nebo nabídku, představují tyto podmínky (a níže uvedené podmínky) úplné a výhradní porozumění a dohodu mezi společností Tymosia a Vámi ohledně stránky, aplikace, služby, obsahu a jakýmikoli požadavky na terapeutické služby učiněné prostřednictvím stránek, aplikací a služeb a těchto podmínek , nahrazují veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání nebo dohody mezi Tymosia a vámi týkající se rezervací nebo výpisů ubytování, webu, aplikace, služby a obsahu.
- Obchodní podmínky (odkaz)
- Platební služby www.Tymosia.cz/platebnisluzby-podminky (pro uživatele, kteří používají Tymosia kredity)
- Terapeutické služby www.Tymosia.com/terapeutickesluzby-podminky (Pro terapeuty na Tymosia)
- Soukromí a duševní vlastnictví www.Tymosia.cz/soukromi (www.Tymosia.cz/autorskeprava-podminky), www.Tymosia.cz/dusevnivlastnictvi
- Komunitní pravidla www.Tymosia.cz/komunitnipravidla

18) Převodní listina
Bez předchozího písemného souhlasu Tymosia nesmíte převést podmínky na třetí osobu. Jakýkoli pokus o postoupení nebo převod těchto podmínek bez písemného souhlasu bude neplatný a nebude mít žádný účinek. Tymosia může postoupit nebo převést tyto podmínky podle svého výhradního uvážení, bez omezení. S výhradou výše uvedeného tyto podmínky zavazují a uplatňují všechny oprávněné nástupce.

19) Oznámení
Pokud zákaznickému servisu neuvedete jinak, bude Tymosia s Vámi komunikovat e-mailem nebo zveřejněním komunikace na tomto webu nebo v aplikaci. Souhlasíte s tím, že od nás budete dostávat elektronickou komunikaci, a souhlasíte s tím, že tato elektronická komunikace splňuje veškeré zákonné požadavky, aby taková komunikace byla písemná.
Budete-li Tymosia posílat na e-mailovou adresu, kterou jste poskytli Tymosia na tomto webu nebo aplikaci, nebo pokud Tymosia zveřejní takovou komunikaci na tomto webu nebo aplikaci, bude považován za přijatý. Musíte udržovat svou e-mailovou adresu aktualizovanou na tomto webu nebo v aplikaci a pravidelně musíte kontrolovat, zda tento web nebo aplikace neobsahuje příspěvky. Pokud neodpovíte na e-mailovou zprávu od společnosti Tymosia týkající se porušení podmínek nebo stížnosti do dvou pracovních dnů, bude mít společnost Tymosia právo ukončit nebo pozastavit vaše členství nebo vaši registraci.

Všechna oznámení, která mají právní účinek, musí být doručena v písemné formě a způsobem, který dokládá potvrzení o doručení na tuto adresu:

Tymosia s.r.o., Nad Městem 1065, Zruč nad Sázavou, 285 22
Tato oznámení Tymosia se považují za účinná po přijetí.


20) Kontrolní právo a jurisdikce
Smluvní podmínky se ve všech ohledech řídí právními předpisy České republiky.  Souhlasíte s tím, že jakýkoli nárok nebo spor, který můžete mít proti Tymosia, musí být vyřešen soudem se sídlem v České republice. Tímto se podrobujete osobní jurisdikci soudů nacházejících se v České republice. Jakákoli příčina žaloby týkající se této stránky nebo aplikace musí být zahájena do 30 dnů od jejího vzniku, jinak se k příčině nepřihlíží a žaloba je vyloučena.


21) Řešení sporů
Pokud mezi Vámi a Tymosia vznikne spor, naším společným cílem je vyřešit tento spor rychle a s co nejmenšími náklady pro obě strany. Než se rozhodnete pro soudní alternativu, souhlasíte s tím, že nás nejprve budete kontaktovat přímo a požádáte o pomoc při řešení sporů prostřednictvím zákaznického servisu.

Nesprávně podané nároky
Pokud podáte žalobu v rozporu s tímto oddílem nazvaným „řešení sporů“, bude mít společnost Tymosia nárok na vrácení poplatků a nákladů za právní zastoupení až do výše 30 000,- Kč, pokud vás společnost v souladu se smluvními podmínkami informovala o neoprávněně podané žalobě, a nepodařilo se Vám okamžitě stáhnout nárok.

22) Všeobecné 
Neschopnost Tymosia vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek nebude znamenat zřeknutí se budoucího vymáhání tohoto práva nebo ustanovení. Zřeknutí se jakéhokoli takového práva nebo ustanovení bude účinné pouze tehdy, bude-li písemně podepsáno řádně zplnomocněným zástupcem Tymosia. S výjimkou případů, které jsou výslovně stanoveny v těchto podmínkách, nebude uplatněním kteréhokoli z nápravných prostředků kteréhokoli ze smluvních stran podle těchto podmínek dotčeno její další možnost na další opravné prostředky podle těchto podmínek nebo jinak. Pokud soud s příslušnou jurisdikcí z jakéhokoli důvodu shledá některé ustanovení těchto podmínek neplatným, nebo nevynutitelným, ostatní ustanovení těchto podmínek zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

23) Kontaktování zákaznického servisu
Pokud chcete nahlásit porušení zásad webu, aplikací nebo služeb, máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc, kontaktujte zákaznický servis Tymosia následujícím způsobem:
web: www.Tymosia.cz/kontakt
Email: podpora@tymosia.cz 

 
 

Pravidla komunity
1) Úvod do pravidel komunity
2) Zásady chování komunity
3) Zásady obsahu komunity
4) Hlášení porušení pravidel komunity Tymosia1) Úvod do pravidel komunity
Tymosia pravidla komunity pomáhá zajistit, že Tymosia je bezpečné místo, kde se mohou klienti z celého světa vzájemně propojit a navzájem si pomoci.
Výchozí pozice Tymosia je neodstraňovat, necenzurovat ani neupravovat obsah generovaný uživatelem v žádné z komunitních funkcí Tymosia. Existují však případy, kdy Tymosia může podniknout mimořádné kroky v reakci na porušení zásad Společenství, Smluvních podmínek a dalších zásad.

Tyto akce mohou zahrnovat:
• Odstranění nebo zákaz uživatelů
• Úpravy nebo odebírání obsahu

2) Zásady chování komunity
a) Je zakázaný spam: neposílejte stejnou zprávu více uživatelům nebo ji opakovaně nezveřejňujte v sekcích diskuse, poznámkové bloky nebo odpovědi.
b) Nezveřejňujte ani neposílejte komerční reklamy, nezveřejňujte ani nekomentujte komerční účely.
c) Nevyhledávejte romantický vztah, nekontaktujte ostatní členy Tymosia za účelem seznamování nebo k nalezení sexuálních partnerů. Tymosia považuje takové jednání za obtěžování. Tymosia bere zprávy o nežádoucích sexuálních návrzích a cokoli s tím spojeným velmi vážně.
d) Nesmíte obtěžovat, šikanovat nebo pronásledovat, Tymosia netoleruje obtěžování, šikanu nebo pronásledování. Tymosia přijme opatření ke všem zprávám o zneužívajícím chování. Opakované zasílání zpráv dalším uživatelům s nežádoucími žádostmi nebo zprávami o přátelství je formou obtěžování.
e) Nevytvářejte falešnou identitu. Není dovoleno tvrdit, že jste jiná osoba při registraci, nebo vytváření více účtů. Duplicitní nebo falešné profily nejsou povoleny.

3) Zásady obsahu komunity
Obsah generovaný uživateli, který spadá do některé z následujících kategorií, je zakázán a Tymosia tento obsah odstraní. Každý uživatel Tymosia, který porušuje zásady Tymosia, může a bude ze systému Tymosia odstraněn.
a) Nenávistné řeči a urážlivé výroky
Tymosia nepovoluje nenávistné projevy a urážlivé nebo sprosté vyjadřování. Nedovolujeme uživatelům útočit na ostatní na základě jejich rasy, etniky, národnosti, náboženství, pohlaví, sexuální orientace, zdravotního postižení, zdravotního stavu a jakýkoli jiný útok na ostatní uživatele.


b) Obchodní nebo propagační obsah
Žádáme vás, abyste respektovali naše členy tím, že je nebudete kontaktovat pro komerční účely bez jejich souhlasu. Kromě toho nezveřejňujte příspěvky ani komentáře, které jsou určeny výhradně pro komerční účely, protože to odvádí pozornost komunity od konzultací a nepřispívá to ničemu hodnotnému.
c) Sexuální a pornografický obsah
Tymosia má přísné zásady proti sdílení pornografického obsahu a jakéhokoli sexuálně explicitního obsahu, jakož i proti zobrazování nahoty.
d) Informace umožňující identifikaci osob
Tymosia neumožňuje zveřejnění osobních údajů uživatele bez souhlasu dotyčné osoby.
e) Pirátský obsah
Tymosia neumožňuje uživatelům sdílet obsah na Tymosia, pokud k tomu nemají práva. Žádáme vás, abyste respektovali autorská práva, ochranné známky a další zákonná práva.
f) Politické nebo náboženské diskuse
Tymosia nepovoluje diskuse ani grafiku týkající se politických nebo náboženských událostí nebo skupin. Politika a náboženství jsou citlivá témata, která často vedou k polarizačním a nenávistným komentářům. Naše pozice je, abychom tyto typy diskusí nevedli na webu, který je určen pro terapie a konzultace.
g) Násilí
Odstraňujeme obsah, pokud se domníváme, že existuje riziko fyzického poškození nebo ohrožení bezpečnosti veřejnosti nebo jednotlivců. Nesmíte ohrožovat ostatní ani navrhovat násilné činy. Není povolená propagace, plánování ani oslava žádných akcí, pokud by mohly mít za následek poškození ostatních, včetně krádeží a vandalismu
h) Sebepoškozování
Tymosia bere hrozby sebepoškozování vážně. Odstraňujeme veškerou podporu nebo povzbuzení mrzačení, poruch příjmu potravy nebo užívání drog. Spolupracujeme také s agenturami zabývajícími se prevencí sebevražd po celém světě a poskytujeme pomoc lidem v nouzi.
i) Definice
Tymosia si vyhrazuje právo odstranit jakýkoli pomlouvačný obsah a podniknout kroky proti těm, kteří hodlají poškodit společnost Tymosia nebo její značku, včetně obrazů a reputace příslušných zaměstnanců. Tato újma zahrnuje veškeré kroky, u nichž lze důvodně očekávat, že povedou k jakémukoli negativnímu dopadu nebo k jakékoli nežádoucí nebo nepříznivé reklamě na společnost, značku nebo zaměstnance.

4) Hlášení porušení pravidel komunity Tymosia
Pokud se domníváte, že jiný uživatel porušuje komunitní zásady nebo smluvní podmínky Tymosia, oznamte to, prosím, Tymosia. Oznamte to na podpora@tymosia.cz 
Pokud uvidíte příspěvek nebo komentář, který porušuje zásady komunity nebo smluvní podmínky, použijte tlačítko „nahlásit“, případně to oznamte na podpora@tymosia.cz 
 
 

Autorská práva
1. Odstranění materiálu pro který je nárokováno porušení autorských práv
2. Autorská práva a Tymosia
a. Originální dílo
b. Článek o autorských právech
3. Kontaktování Tymosia


1. Odstranění materiálu, pro který je nárokováno porušení autorských práv
Tymosia zavedla postupy pro přijímání písemného oznámení o údajných porušeních a pro zpracování takových nároků v souladu s platnými právními předpisy. Pokud se domníváte, že uživatel služeb dostupných v doméně a subdoménách www.Tymosia.cz porušuje vaše autorská práva, informujte, prosím, zákaznický servis písemným oznámením, jak je podrobně uvedeno v tomto pododdílu.

Požadované informace jsou v zásadě v souladu s ustanoveními zákona o autorských právech, který stanoví:
Aby bylo oznámení o údajném porušení účinné, musí být učiněno písemnou formou, která obsahuje v podstatě následující informace:
(i) Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.
(ii) Identifikace díla chráněného autorskými právy, o kterém se tvrdí, že bylo porušeno, nebo pokud se na jedno dílo online vztahuje více děl chráněných autorským právem, reprezentativní seznam takových děl na tomto webu.
(iii) Identifikace materiálu, o kterém se tvrdí, že porušuje nebo je předmětem protiprávní činnosti a který má být odstraněn nebo ke kterému má být zakázán přístup, a informace přiměřeně dostatečné k tomu, aby terapeuti umožnili tento materiál lokalizovat.
(iv) Informace přiměřeně postačující k tomu, aby uživatel mohl kontaktovat stěžující stranu, jako je adresa, telefonní číslo, a pokud je to možné, adresa elektronické pošty, na které může být stěžovatel kontaktován.
(v) Prohlášení, že stěžovatel je v dobré víře přesvědčen, že použití materiálu způsobem, na který je podána stížnost, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem ani zákonem.
(vi) Prohlášení, že informace uvedené v oznámení jsou přesné a pravdivé, a že žalující strana je oprávněna jednat jménem vlastníka výhradního práva, které je údajně porušeno.
Oznámení vlastníka autorských práv nebo osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv, které neobsahuje výše uvedená ustanovení, se nepovažuje za poskytnutí skutečnostní nebo okolností, z nichž je zřejmá protiprávní činnost.
Tymosia si vyhrazuje právo ze závažných důvodů a na základě svého uvážení zakázat nebo zrušit účet nebo přístup k jakémukoli uživateli, který opakovaně porušuje autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví jiných osob nebo je tím opakovaně obviněn.

2. Autorská práva a Tymosia
Tymosia respektuje práva duševního vlastnictví ostatních a nabízí platformu, která tato práva neporušuje. Požadujeme, aby informace předkládané členy byly přesné, zákonné a neporušovaly práva třetích stran.
a. Originální dílo
Veškeré písemné projevy v článku předloženém Tymosia musí být vaše vlastní.
Plagiátorství je krádež duševního vlastnictví, je to nepoctivé a neetické. Plagiátorství může představovat porušení autorských práv a budete zodpovědni za způsobenou škodu. Pokud odkazujete na jakékoli jiné práce (knihy, novinové články, publikace, webové stránky atd.), musíte vždy odkazovat na zdroj. Pokud zjistíme, že váš článek obsahuje plagované oddíly, bude automaticky odmítnut a nebudete již moci psát články pro Tymosia.
b. Článek o autorských právech
Zachováváte si autorská práva ke všem článkům, které odešlete Tymosia. Když odešlete článek na Tymosia, udělíte Tymosia:
- (i) Vydavatelská práva (první elektronická práva)
- (ii) Archivní práva
- (iii) Práva na úpravy a formátování
(i) Vydavatelská práva
a) Tymosia nevlastní autorská práva a Tymosia nemá právo znovu prodávat obsah, který odešlete.
b) Tymosia si vyhrazuje exkluzivní první elektronická práva na tento článek po celém světě. Tymosia má právo publikovat a znovu publikovat na webu Tymosia, e-mail, soubor ke stažení a jakákoli jiná digitální média.
c) Články, které odešlete, lze použít také v marketingových materiálech Tymosia.
d) Všechny články zaslané na Tymosia odkazují na vaši stránku profilu na Tymosia.
e) Tymosia si vyhrazuje právo zveřejnit nebo nezveřejnit jakýkoli odeslaný obsah.
(ii) Archivní práva
a) Tymosia si vyhrazuje právo publikovat článek a udržovat jej přístupný návštěvníkům po dobu neurčitou.
(iii) Práva na úpravy a formátování
a) Tymosia si vyhrazuje právo upravit a přeformátovat konečnou verzi článku. Tymosia nezmění význam ani nezmění podstatu díla, ale může upravit článek kvůli chybám a formulaci.
b) Tymosia si vyhrazuje právo přeformátovat článek pro web, mobilní a jiné aplikace.
3. Kontaktování Tymosia
Pokud máte obavy týkající se ochrany soukromí týkající se Tymosia nebo těchto zásad, máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc, kontaktujte zákaznický servis Tymosia následujícím způsobem:
E-mail: podpora@tymosia.cz 
 
 

Terapeutické služby - podmínky

12. Registrace terapeutů a výpis služeb
a. Schválení pro terapeutické služby
b. Popis terapeutických služeb
13. Poskytování terapeutických služeb
a. Pokyny pro poskytování vašich terapeutických služeb
b. Pokyny, pokud nebudete schopni poskytnout terapeutickou službu
c. Pokyny, pokud jste poskytli terapeutickou službu
d. Stížnosti klientů a vrácení peněz
e. Další pokyny pro terapeutické služby
14. Odstranění terapeuta z webu
15. Udělování licencí
a. Udělení licence terapeutovi na uživatelský obsah pro klienty
b. Udělení licence terapeutovi na uživatelský obsah od Tymosia
c. Udělení licence pro popis, fotku a video terapeuta
16. Kontaktování zákaznického servisu

Pokud chcete nabízet terapeutické služby na Tymosia, musíte si přečíst a souhlasit s tím, že budete vázáni těmito podmínkami pro Terapeuty („Terapeutické služby - podmínky“), které jsou součástí podmínek Tymosia a zároveň jsou součástí Obchodních podmínek a Podmínek pro Platební služby a všech ostatní podmínek vypsaných na této stránce. Pokud tyto podmínky pro Terapeuty v plném rozsahu nepřijmete, nejste oprávněni poskytovat konzultace a nemáte nárok na žádné výhody Tymosia za jakékoli terapeutické služby, které poskytujete.

1) Registrace terapeutů a výpis služeb
a. Schválení pro terapeutické služby
Chcete-li se stát „Terapeutem“ na Tymosia, musíte nejprve podat úplnou registraci pro Terapeuty. Dokončené terapeutické žádosti jsou Tymosia hodnoceny ke schválení. Pokud bude vaše terapeutická registrace schválena, bude váš status člena změněn na „Terapeut“. Na našem webu budete mít možnost vytvořit a spravovat profil Terapeuta. Jako Terapeut můžete začít poskytovat „Terapeutické služby“, ale je k tomu nutno mít dokončené předepsané odborné vzdělání potřebné pro výkon činnosti psychologa nebo psychoterapeuta, které  je potřeba při registraci doložit (oskenováním diplomu nebo jiného dokladu potvrzujícího odborné vzdělání).
b. Popis terapeutických služeb
Aby mohli terapeuti poskytovat konzultace, musí si na Tymosia vytvořit popis svých terapeutických služeb. Při vytváření popisu vašich terapeutických služeb souhlasíte s následujícími pokyny:
(i) Napíšete konkrétní a podrobný popis služby s jasným rozsahem, výstupy a konzultacemi.
(ii) Stanovte očekávání, která můžete splnit nebo překročit.
(iii) Neposkytujte služby, které jsou prováděny s úmyslem spáchat podvod, nebo jiné služby, než jaké jsou popsány v popisu. To zahrnuje nabídku vašich služeb výměnou za pozitivní zpětnou vazbu bez nutnosti vynaložit další náklady.
(iv) Neinzerujte žádnou výukovou službu, platformu, software nebo aplikaci třetích stran.
(v) Nezahrnujte žádné kontaktní údaje, které by odváděli uživatele mimo platformu Tymosia.
2) Poskytování terapeutických služeb
a. Pokyny pro poskytování vašich terapeutických služeb
Jakmile obdržíte žádost o konzultaci, souhlasíte s následujícími pokyny:
(i) Pro správu požadavků studentů použijete platformu Tymosia.
(ii) Do 48 hodin reagujete na veškerou komunikaci související s konzultacemi, ať už od klienta nebo od Tymosia.
(iii) Uchovávejte si veškerou psanou komunikaci mezi Vámi a klientem. Způsoby komunikace mohou zahrnovat i vnější komunikaci (e-mail, skype, whatsapp atd.)
(iv) Informujte klienta o vaší dostupnosti a době odezvy.
(v) Pokud budete nedostupní více, než jeden pracovní den, informujte o tom klienta.
(vi) Odpovězte na všechny žádosti na konzultace přijetím, odmítnutím nebo návrhem změny času a data. Neignorujte žádosti o konzultaci a nedovolte, aby vypršela jejich platnost.
(vii) Nevyhledávejte jiné komunikační kanály například přes skype, whatsapp, email atd. abyste se s klientem spojili pomocí jiných služeb a tím obcházeli služby Tymosia. 
b. Pokyny, pokud nebudete schopni poskytnou konzultaci 
(i) Okamžitě informujte klienta s návrhem revidovaného data.
(ii) Okamžitě upozorněte servis Tymosia, aby si Tymosia bylo vědomé nastalé situace a mohlo nabídnout pomoc klientovi.
(iii) Pokud jste nemohli předem informovat klienta z důvodu nouzové situace, musíte poskytnout klientovi vysvětlení, jakmile to bude možné. 
c. Pokyny poté, co jste poskytli konzultaci 
(i) Použijte platební službu Tymosia k řešení všech finančních záležitostí souvisejících s terapeutickou službou.
(ii) Poskytněte klientovi užitečnou, objektivní a vyváženou zpětnou vazbu.
(iii) Pokud klient hrubě porušil dobré mravy, máte možnost klienta nahlásit za nevhodné chování.
d. Stížnosti klientů a vrácení peněz
Každý klient, který není spokojen s vaší terapeutickou službou, je povinen vás kontaktovat přímo prostřednictvím webu nebo aplikace ohledně jakýchkoli problémů nebo stížností. Nejprve byste se měli pokusit vyřešit problém nebo stížnost přímo s klientem.

Pokud nelze problém nebo stížnost vyřešit, mezi terapeutem a klientem, použije Tymosia všechny důkazy z komunikace, jako důkaz k určení, jak rozhodnout spor mezi terapeutem a klientem. Tymosia má výhradní právo, podle svého výhradního uvážení:
(i) Převést Tymosia kredity k jedné nebo druhé straně.
(ii) Určit, kdo ponese náklady vyplývající z takových akcí.
e. Další pokyny pro terapeutické služby
i. Souhlasíte s tím, že budete zachovávat soukromí klientů Tymosia. To zahrnuje nevyžádání údajů umožňující osobní identifikaci (jako je datum narození, věk, rodné číslo, telefonní číslo nebo adresa bydliště).
ii. Souhlasíte, že zachováte soukromí vašich osobních údajů. To zahrnuje osobní finanční informace týkající se vaší terapeutické peněženky.
iii. Souhlasíte s vedením osobních záznamů o všech fakturách a platbách.
iv. Souhlasíte se spoluprací s Tymosia při boji proti podvodům a při řešení sporů.
v. Nahlásíte jakékoli porušení chování, včetně zneužití možnosti nahlášení a zpětné vazby.
vi. Nepoužívejte zakázaný obsah, ani obsah, který porušuje autorská práva.
3) Odstranění terapeuta z webu
Očekává se, že budete vystupovat způsobem, který vede k trvale vysoké spokojenosti klientů i terapeutů. Porušujete tyto podmínky pro terapeuty, pokud:
i. Neposkytnete žádnou konzultaci, za kterou byla přijata platba.
ii. Nepřijmete přiměřené návrhy a úsilí k vyřešení sporu s klientem.
iii. Vytvoříte nepřijatelnou nespokojenost u klientů.
iv. Porušujete smluvní podmínky, zásady ochrany osobních údajů nebo jiné zásady.
Tymosia si vyhrazuje právo na provedení kterékoli z následujících akcí kdykoli a podle našeho výhradního uvážení:
i. Zrušení již zarezervované terapeutické služby.
ii. Omezení vašich privilegií na účtu.
iii. Pozastavit nebo zrušit váš účet.
iv. Upravit zůstatek Peněženky terapeuta a zadržet všechny platby.
v. Kontaktovat orgány činné v trestném řízení nebo hledat opravné prostředky.
4) Udělování licencí
a. Udělení licence terapeutovi na uživatelský obsah pro klienty
Souhlasíte s tím, že každému uživateli, který zakoupí vaše terapeutické služby, bude uděleno právo používat obsah ve vašich terapeutických službách výhradně pro osobní a nekomerční terapeutické účely. Berete na vědomí, že veškerý obsah, který odešlete na web, podléhá prohlášení, zárukám, licenčním udělením a dalším ustanovením obsaženým v těchto podmínkách.
b. Udělení licence terapeutovi na uživatelský obsah od Tymosia
Berete na vědomí, že Tymosia může používat váš obsah a informace o vašich terapeutických službách při marketingu, reklamě a propagaci našich stránek nebo aplikací v jakémkoli médiu. Také dáváte Tymosia povolení používat vaše jméno jako součást marketingu, reklamy nebo propagace.
c. Udělení licence pro popis, fotku a video terapeuta
Tymosia má právo používat váš popis, fotku a video pro marketingové nebo propagační účely. Tymosia může zveřejňovat terapeutická videa na našich oficiálních kanálech ve službách třetích stran, jako je Youtube, Vimeo nebo jiné.
Tymosia odstraní videa nahraná terapeutem na našich oficiálních stránkách a kanálech na základě písemného oznámení třetích stran na podpora@tymosia.cz.


5) Kontaktování zákaznického servisu
Pokud chcete nahlásit porušení zásad webu, aplikací nebo služeb, máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc, kontaktujte zákaznický servis Tymosia následujícím způsobem:
web: www.Tymosia.cz/kontakt
Email: podpora@tymosia.cz