ADHD

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
4. listopadu 2020

ADHD neboli porucha pozornosti s hyperaktivitou či také hyperkinetická porucha

ADHD je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a projevuje se zejména tím, že její nositelé se špatně soustředí, pokud dělají nějakou činnost, snadno se od ní odchýlí po vyrušení sebemenším podnětem a těžko se k původní činnosti vrací. ADHD je typické také větší zapomnětlivostí a v oblasti chování také bohužel impulzivita. Ta do značné míry souvisí s tím, že člověk trpící ADHD nevydrží v klidu - neustále poklepává nohou, je nedočkavý, takže ostatním skáče do řeči, neustále se vrtí a zaměstnává si ruce apod.

Mýtem spojeným s ADHD je, že jím trpí pouze lidé s průměrnou nebo nižší inteligencí, ale není tomu tak.

ADD, která je s ADHD někdy zaměňována, je porucha pozornosti bez hyperaktivity, problém se zachováním soustředění je přítomen i zde. Pro ADD je typické spíše denní snění, zapomínání a roztržitost. Pokud máte dítě, které trpí ADHD nebo ADD je vhodné být ostražitý vůči známkám vyčlenění dítěte z kolektivu a šikany - v obou případech jsou děti v různé míře jiné, což se nemusí setkat s pochopením okolí.

Příznaky a projevy ADHD

Jak je uvedeno již výše, příznaky ADHD jsou problémy se soustředěním, zapomnětlivost, neklid, který se projevuje napříč činnostmi, impulzivita a snadná vyrušitelnost z činnosti, skákání do řeči, poskakování aj. Často jsou s touto poruchou také spojeny další „Dys“ - poruchy - například problémy se čtením, psaním, počítáním apod. S ADHD je také často spjat horší spánek.

Pro diagnostiku ADHD je důležitá role pedagogicko-psychologické poradny, která se obvykle nachází v každém větším městě, ale objednací lhůty jsou někdy velmi dlouhé. U dospělých k diagnostice prakticky nedochází - popsané problémy se totiž projeví mnohem dříve než v dospělém věku.

Důvodem proč mnoho nyní již dospělých prošlo vzděláváním bez diagnostiky ADHD je, že v minulosti byla tato porucha opomíjená. U dospělých se však může přidružovat k úzkostem, agresivitě, nadužívání návykových látek, depresivně, někdy může být jedním z faktorů, které zapříčiní suicidální epizodu v životě jedince.

Jaké jsou možnosti terapie?

Stejně jako u jiných potíží, je i zde možné řešit ADHD psychofarmaky, pokud ale není ADHD pro rodiče naprosto nezvladatelné, spočívá pomoc psychologa zejména v tom, aby naučil rodiče s dítětem s ADHD pracovat a vést ho způsobem, který „přinese ovoce“. Psycholog je také schopen kvalitně posoudit, zda některé projevy souvisí s ADHD nebo s některým z dalších problémů a nastavit v souladu s problémy možnosti terapie. V některých případech se užívá v terapii nácvik zklidnění, v hojné míře je také využívána metoda EEG neurofeedbacku, která ale vyžaduje cca 40 - 60 terapeutických sezení a je potřeba se na ní objednat ve speciálních klinikách.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.