Finanční problémy

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
28. října 2020

Finanční tíseň a dluhy

Nedostatek finančních prostředků či dluhy, to je něco, čemu by se každý z nás raději vyhnul. Často se také stává, že dluhová past je výsledkem tlaku reklam, které prezentují půjčku na běžné věci denní potřeby, jako něco zcela normálního. Dobrou zprávou je, že finanční tíseň lze v mnoha případech řešit a prvním krokem je postavit se k problému čelem.

Jak řešit finance ve vztahu?

Kromě problémů jak řešit finance jako jednotlivec, se také často v terapii objeví otázka, jak správně řešit finance ve vztahu. Nelze však jednoznačně říct, zda je řešením mít peníze společné, nebo oddělené - tento pohled má každý člověk jiný a z velké části souvisí s nastavením hospodařením z rodiny. Střety v partnerství se často vyostřují také proto, že samotné téma peněz je nepříjemné. Peníze pro nás obvykle představují určitý druh nezávislosti a svobody, kterého se nechceme vzdát. Zvláště pak v situaci, kdy pohledem naší optiky je partner bez peněz třeba i svým vlastním přičiněním (finanční nouzi řeší další půjčkou, není finančně gramotný, nesnaží se o zvýšení svého příjmu, kupuje věci, bez kterých se dá obejít apod.).

Právní pomoc s dluhy

Na praktickou právní pomoc s dluhy se zaměřují kromě soukromých subjektů také občanské poradny. Výhodou občanských poraden je, že jsou schopny pomoci bezplatně, což je bohužel důvodem často dlouhých čekacích lhůt, trpělivost se ale může vyplatit. Pomoc s dluhy zpravidla spočívá ve vytvoření rozpočtu, který reflektuje, jaké výdajové položky jsou nutné a prioritní. Vedle vytvoření rozpočtu projdete v občanské poradně celým komplexem dluhového poradenství a dozvíte se, zda je ve vašem případě možná insolvence, nebo jiný méně zatěžující systém splátek dluhů. Odborní pracovníci občanské poradny jsou také schopni pomoci se sjednáním splátkového kalendáře.

Jak mi pomůže terapie s finanční tísní a dluhy?

Mnoho lidí si klade otázku, jak přežít s dluhy a nezbláznit se. Ať už těch, kteří s penězi problematicky vyjdou, nebo těch, kteří jsou v dluhové pasti. V rámci terapie se obvykle bavíme o tom, jak dluhy vznikly a snažíme se posílit motivaci jedince situaci řešení dluhů vydržet a poučit se z ní. Uvědomit si, co, pro klienta, nakupování nepotřebných věcí představuje, někdy se jím člověk snaží zahojit nedostatek peněz nebo věcí, které v minulosti zažil, ale místo situace dostatku vzniká jen bludný kruh dluhů. Toto uvědomění je pak často základním kamenem terapie a také klíčem k řešení problému.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.