Krizová intervence

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
11. listopadu 2020

Co je krizová intervence a komplexní krizová intervence

Krizová intervence je metoda terapeutické práce v náhle se objevující krizi. Jedná se o „okamžitou pomoc“ klientovi. Krizová intervence se zabývá jen těmi okamžiky klientova života, které bezprostředně souvisí s krizovou situací a nejde z daleka tak do hloubky problému, jako terapie.

Cílem krizové intervence je pomoci klientovi se v situaci zorientovat a pomoci uklidnit emoce, které jsou velmi silné. Pro krizovou intervenci je jedním z důležitých aspektů její dostupnost, tedy aby klientovi byl někdo k dispozici v co možná nejkratším čase po spouštěči krize.

Komplexní krizová intervence je ustálené spojení, které vyjadřuje, že i tato metoda práce postihuje všechny aspekty osobnosti klienta - tedy stránku fyzickou (tělesnou či také biologickou), psychickou, sociální (mezilidskou) a také duchovní (spirituální).

Krizová centra a krizové linky

Krizová centra poskytují neodkladnou pomoc, obvykle psychiatrickou (léčba psychofarmaky), psychologickou, sociální a právní. Konkrétní poskytované služby je nutné si vždy předem vyhledat. Služby jsou obvykle poskytovány nepřetržitě, nebo v poměrně širokém časovém rozpětí ordinačních hodin. Velkou výhodou je poskytování telefonické krizové intervence na krizových linkách, tak je služba dostupná bez ohledu na bydliště klienta.

Hlavní výhody a nevýhody krizových center, krizových linek a online terapie:

Nevýhodou krizových center je, že v některých městech nejsou dostupná plus čekací doby jsou někdy až závratně dlouhé. Důvodem dlouhých čekacích lhůt je, že služby jsou obvykle poskytovány pro klienta bezplatně a jsou hrazeny pojišťovnou (v případě volání na krizové linky je pak hovor obvykle účtován dle vašeho tarifu). Nevýhodou také je, že pokud voláte na krizovou linku, málokdy se vám podaří dovolat se znovu stejnému člověku na lince. Pokud tedy tuto službu nevyužijete pouze jednorázově, není zde prakticky žádná návaznost poskytované služby. To se vám v terapii nestane.

Výhodou online poskytované terapie, nebo terapie poskytované ve vašem městě, je, že víte, s kým se na setkání uvidíte, pamatuje si informace z předchozích sezení, nemusíte je tedy vždy znovu opakovat a po zpracování krizové situace můžete navázat v terapii v rámci vám známého bezpečného prostoru. Výhodou online terapie je anonymita, takže se vám nestane, že by vás někdo viděl, jak vcházíte nebo vycházíte z poradny, což by mohlo být pro některé klienty nepříjemné.

Formy krizové pomoci:

Základní formou je telefonická krizová intervence, její široká využitelnost bez ohledu na místo a bydliště je zřejmá a je proto využívána nejčastěji. Zároveň je pomoc poskytována v reálném čase.

K dalším formám, které jsou využívány hlavně mladou generací, jsou online chat, nebo video hovor. Jedná se o způsoby, které nejsou možné u všech poskytovatelů krizových služeb.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.