Profesní život

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
25. listopadu 2020

Profesní život

Pracovní život tvoří v pracovním týdnu cca 1/3 celkového času. Pokud odečteme čas na spánek, vychází nám, že v pracovní dny strávíme jako zaměstnanci v práci prakticky polovinu dne. Také proto má profesní život velký vliv na vnímanou kvalitu života a naši životní (ne)spokojenost.

Jaké jsou zdroje pracovní motivace a motivační faktory?

Pojem pracovní motivace lze chápat jako ochotu člověka pracovat a zahrnuje postoj člověka k práci. V souvislosti s pomáhajícími profesemi často hovoříme o vnímané smysluplnosti práce, tedy pocitu, že to co dělám, má nějaký hlubší smysl a přináší dobro.

Za zdroje motivace k práci či také motivační faktory považujeme potřeby jedince, jeho návyky, zájmy, ideály a hodnoty. Jiné teorie dávají s motivací k práci do souvislosti pracovní spokojenost, organizační oddanost (loajalitu zaměstnance k organizaci, pocit, že je součástí většího celku aj.) a pracovní zapojení (možnost přispět vlastním úsilím přispět k ideálnímu obrazu organizace). Velmi důležité je pracovní prostředí a také kolektiv. Zdrojem motivace k práci je pochopitelně i odměna za práci, tedy plat.

Jaké jsou příčiny ztráty pracovní motivace?

Příčiny ztráty pracovní motivace obvykle dělíme na finanční a nefinanční. Nefinanční příčiny ztráty motivace jsou například špatné pracovní vztahy, to, že pracovníka jeho nadřízený nepochválí, nebo naopak kritizuje aj. Často je hlavně v souvislosti s pomáhajícími profesemi skloňován syndrom vyhoření, který zjednodušeně symbolizuje nechuť práci vykonávat.

Syndromu vyhoření lze předcházet například pravidelnou péčí o sebe a tým, což může organizace realizovat například prostřednictvím pravidelných supervizí, zároveň se jako obecná prevence syndromu vyhoření uvádí, že cca po sedmi letech je v pomáhajících profesích ideální doba pro změnu práce (např. začít pracovat s jinou cílovou skupinou, obvykle není nutné přejít do jiného odvětví). Terapeutická léčba syndromu vyhoření je možná, obecně však platí, že čím dříve se s léčbou začne, tím větší je šance na úplnou úzdravu.

Jak znovu najít ztracenou motivaci?

Na tuto otázku nelze dát jednoznačnou odpověď. Někdy je nejjednodušším řešením práci změnit. Pokud se vám do změny práce nechce, nebo jste v této otázce nejistí, může vám pomoci terapie. Ta je vhodným řešením, pokud se sami těžko rozhodujete nad řešením situace, pomůže vám terapie si srovnat myšlenky.

Někdy je nutné si také položit otázku, jestli vám práce někdy v minulosti dávala smysl, případně jak byste poznali, že vám práce smysl dává. Když najdete odpovědi na některé otázky, které jsou s vaší pracovní motivací spjaté a často jsou spjaté také hodnotami, které v životě vyznáváte, najdete odpovědi na to, jaké cesty v profesní oblasti jsou pro vás akceptovatelné a jaké nikoliv.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.