Psychické a fyzické poruchy u dětí

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
25. listopadu 2020

Poruchy u dětí

Příčin, proč rodič vyhledá psychologa kvůli fyzické nebo psychické poruše svého dítěte může být celá řada. Může jít jak o poruchy chování, vývojové poruchy, poruchy duševní - někdy se dokonce jedná o propojení více obtíží najednou.

Jak postupovat, když má dítě problémy?

Patrně nejčastěji se setká psycholog s tím, že rodiče vyhledají pomoc s některým z nespecifických problémů dítěte a to, co se o psychologa očekává je, že buď sám provede diagnostiku, která pomůže obtíže objasnit, doporučí rodičům dítěte další postup (např. návštěva pedagogicko-psychologické poradny), nebo se rozhodne pro terapii dítěte. Důležité je, že všichni psychologové, ani psychoterapeuti, se nevěnují péči o děti, před návštěvou tedy doporučujeme přímo dotaz na možnost, zda konkrétní terapeut, nebo pracoviště s dětmi pracuje.

Časté důvody pro vyhledání pomoci psychologa nebo terapeuta jsou: dítě má určité odlišnosti ve vývoji, rodiče někdy hovoří o tom, že je dítě „jiné“, rozvodový konflikt rodičů a jeho vliv na dítě (např. rozvoj depresivních příznaků u dětí), problémy ve škole a problémy s učením (problémy ve škole mohou spočívat v agresivitě žáka, jeho neschopnosti zapojit se do kolektivu, nerespektování autorit, problémech se soustředěním a hyperaktivitou (ADHD), podezření na některou z „dys“ poruch (dyslexie, dyskalkulie aj.), pocitem, že dítě je ve svém světě, což může předznamenávat projevy autismu, aspergerova syndromu a jiných).

Problémy se také mohou vázat pouze na vztahy v rodině, kdy dítě nemá problémy v jiném, než v domácím prostředí. Někdy je u dítěte také nutné pracovat s traumatem, které zažilo. U dětí nacházíme opravdu velmi širokou paletu témat, se kterými dětský psycholog pracuje.

Jaká je léčba poruch u dětí?

Léčba poruch u dětí se liší, podle konkrétních diagnostikovaných obtíží. Pokud máte podezření, nebo diagnostikovány konkrétní obtíže, pokračujte na rozcestníku výběrem konkrétního tématu. Pokud jsou tyto obtíže závažné, i u dětí je možné (případně alespoň dočasně) vedle terapie zvolit možnost léčby psychofarmaky, které předepisuje dětský psychiatr.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti