Psychické obtíže související se stářím

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
25. listopadu 2020

Psychické obtíže související se stářím

Tak, jako je to i v jiných období života, některé obtíže se váží spíše k dětskému věku/adolescenci, některé ke konkrétním životním událostem (např. těhotenství a porod, menopauza aj.), a ani stáří není v těchto ohledech výjimkou.

V povědomí laické veřejnosti se ke stáří pojí hlavně pojmy jako je stařecká demence, delirium, změny osobnosti či bludy. Bludy jsou často zaměňovány za iluze nebo halucinace, které jsou většinou projevy demence.

Demence

demence se vyznačuje širokou škálou příznaků - projevuje se například tím, že je oslabeno myšlení, plánování, schopnost cokoliv organizovat, ať už se jedná o volný čas, nebo nákup, zhoršení přichází také na úrovni komunikace a řečového projevu, na úrovni emocí, kdy se člověk projevuje povšechným nezájmem a okolí jej může vnímat jako emočně odpojeného, někdy se objevuje i agrese. K pokročilejším příznakům patří zanedbávání péče o sebe, což je někdy znásobeno inkontinencí, tím. Dementní člověk může trpět iluzemi, nebo halucinacemi a energii mu mohou ubírat také poruchy spánku. Demencí netrpí jen staří lidé.

Demence u Alzheimerovy choroby, která postihuje cca 60 % všech pacientů, kteří demencí trpí, má dvě formy a to presenilní, která přichází před 65. rokem věku a senilní, která je charakteristická právě pro stáří. Stav u osob trpících demencí Alzheimerova typu se zhoršuje postupně, člověk na potíže nemá obvykle náhled, ale je zde vyhlídka, že bude během poměrně krátké doby odkázán na pomoc okolí. Péče o člověka s demencí je velmi časově i psychicky náročná, je proto namístě již při příznacích začít zvažovat a zjišťovat možnosti zajištění nebo pomoc s péčí o osobu s demencí.

Delirium

Delirium nepatří k poruše psychického stavu, která by byla vázána pouze na stáří, zároveň je ale silně spjata s rozvíjející se demencí, případně s onemocněním těla, které druhotně ovlivňuje mozek (pokud máte například zkornatělé cévy, nemusí být mozek dostatečně zásoben okysličenou krví aj.). Projevy deliria jsou porucha vědomí, paměti, pozornosti, orientace, emoce, které neodpovídají normě, neklid aj.

Deliria jsou také označením pro stav způsobený působením toxických a psychoaktivních látek, tato deliria, ale nejsou primárně spjata se stářím a v klasifikaci nemocí jsou zařazena do jiné struktury.

Jak je uvedeno v textu, demence i delirium souvisí s celou řadou tělesných funkcí a projevů, které zahrnuji i změny nálady a depresivní ladění. To se někdy může projevovat jako nechutenství u seniorů.

Jak léčit psychické problémy u seniorů?

Existují způsoby, jak paměť trénovat a snažit se vývoj nemoci zpomalit. Nabízí se například tzv. reminiscenční terapie, která se snaží o zachování vzpomínek prostřednictvím připomínání věcí z mládí klienta, fotek apod. V řadě seniorských center nebo domovů, kde o osoby s demencí pečují, mají například aktivizační terapie, kde se snaží prostřednictvím různých aktivit zmírnit průběh nemoci. Jako prospěšná se ukazuje také ergoterapie (pracovní terapie) nebo terapie s pomocí zvířat.

Stěžejní úlohu v léčbě mohou mít psychofarmaka, která jsou schopna zajistit zmírnění depresivního ladění, zajistit kvalitnější prokrvení mozku a také chránit nervová vlákna. Demenci, ale vždy lze jen léčit a zpomalit tím průběh nemoci, vyléčit bohužel nikoliv.

Doporučujeme Vám se spojit s některým z terapeutů a probrat Vaší konkrétní situaci a s tím spojené navazující kroky.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti