Sebevědomí

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
28. října 2020
Sebevědomí

Co je sebevědomí?

Sebevědomí je povahový rys člověka, který si váží sám sebe a obvykle to dává najevo svým jednáním. Také je to vyjádření postoje k sobě samému, které vychází z našeho vlastního přesvědčení úspěšnosti.

Co je to nízké sebevědomí a jaké jsou jeho důsledky?

Pokud má jedinec nízké sebevědomí, vede to k tomu, že mu až příliš záleží na mínění okolí a těžko snáší kritiku. Hlavní důsledek nízkého sebevědomí je, že si člověk volí pouze ty úkoly, které je pravděpodobné, že zvládne. Nesnaží se zkoušet věci, které zatím neumí, protože je přesvědčen, že by je nezvládl, obvykle navíc předpokládá, že jiný člověk je schopen výrazně lepších výkonů. Příliš se nestává, že by nízké sebevědomí bylo předmětem nespokojenosti okolí. Lidé s nízkým sebevědomím jsou často okolím vnímáni jako pokorní a nízké sebevědomí někdy kompenzují velkou pečlivostí. Jejich opakem jsou lidé s vysokým sebevědomím, jejichž mínění o sobě je vyšší, než odpovídá jejich schopnostem. Lidé s vysokým sebevědomím věří, že jsou schopni výzev, které i mnohonásobně překračují reálnou míru jejich schopností.

Jaká je zdravá míra sebedůvěry?

Ideálem je „přiměřená míra sebedůvěry“ či také zdravé sebevědomí. Zdravé sebevědomí spočívá v tom, že se jedinec nebojí nových výzev, které odpovídají svou náročností a zaměřením výzvám, které je člověk schopen zvládnout na základě předchozích zkušeností se sebou samým. Kritiky se člověk s přiměřenou mírou sebevědomí nezalekne, bere ji jako přirozenou součást zvládání životních situací.

Jaké jsou příčiny ztráty sebevědomí u mužů a žen?

Nízké sebevědomí nebo ztráta sebevědomí jsou obvykle výsledkem působení více proměnných. Příčiny nízkého sebevědomí u mužů i žen obvykle vznikají už v dětství, kdy byli hlavními tvůrci našeho sebevědomí naši rodiče a další autority, jako učitelé, širší rodina apod. Většina z nás tak přijala jejich mínění o sobě, kritiku a srovnávání s ostatními, které ne vždy vyznělo ve prospěch náš a našeho sebevědomí. V podobném módu se ztráta sebedůvěry odehrává i během dalšího života, kdy nám autority mohou snižovat sebevědomí a sebedůvěru.

Jak si zvýšit sebevědomí?

Obecně panuje názor, že pro zvýšení sebevědomí je dobré dělat věci, které se bojíme dělat a dokázat si tak, že jejich splnění je v naší moci. Zároveň je dobré si uvědomovat své silné a slabé stránky. Je zcela přirozené, že pokud nás něco baví, obvykle nám to také jde a jedná se o věci, ve kterých je pro nás snazší se realizovat s pocitem uspokojení.

Už ve škole si asi vzpomínáte na to, že některé předměty vám šly prakticky samy a pro zvládnutí jiných jste se museli snažit. Psychologie osobnostní předpoklady jedinců hodnotí například v testech profesních předpokladů, které se zpravidla dělají u dětí v 9. třídě.

Jak mi pomůže terapie se sebevědomím?

V ostatních případech, kdy se nedaří zvýšit si sebevědomí sám, se doporučuje terapie. Ta se snaží hlavně o to, aby člověk zahojil negativní názory na sebe a své výkony, které ho provázejí a přijal jiné stanovisko, než je jejich přijetí za vlastní. Díky tomu si můžete vybudovat zdravé sebevědomí a být konečně sebevědomá žena nebo sebevědomý muž.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.