Šikana

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
1. prosince 2020

Co je šikana?

Šikana je jakékoliv chování, které má záměr ublížit, ohrozit, ponížit, zastrašovat člověka, nebo dokonce celou skupinu lidí. Typická je pro ni zejména dynamika (postupně se stupňuje, co si agresor k oběti dovolí) a také to, že agresor a oběť si nikdy nemění role. O šikanu se nejedná v případě, že dojde k jednorázové potyčce. Pro šikanu je typický systematický průběh a snaha, aby toto chování bylo skryté autoritám (např. ve škole učitelům). I když je šikana často spojována se školním prostředím, nebo s prostředím pracovním, může k ní docházet prakticky kdekoliv a to od útlého věku až po věk seniorský.

Šikana se někdy rozděluje na fyzickou (tělesné trýznění) a psychickou. Nedá se říci, která z forem je horší, ale u obou lze s jistotou říci, že čím déle šikana trvá, tím horší jsou psychické následky, které si oběť nese.

Agresoři se mohou zdát na první pohled jako silné osobnosti, ale není tomu tak. Silná a zdravá osobnost totiž nemá potřebu někoho šikanovat a je schopna přijímat odlišnosti. Obvykle jsou agresory osoby, které si z rodiny nesou hluboké zranění, což není ale důvodem pro omlouvání jejich chování.

Šikana na pracovišti

Asi vás napadne otázka, jak šikana na pracovišti vzniká? Odpověď není jednoznačná, ale často se hovoří o klimatu kolektivu, nebo výskytu jedince s konkrétními osobnostními rysy ve skupině. Obecně k šikaně vede nerespektování odlišností, pocit nadřazenosti nebo určitá patologie v osobnosti některého člena skupiny (k šikaně nemusí totiž docházet jen ze strany nadřízeného).

Kdo a koho může vlastně šikanovat?

Obvykle jsou rozlišovány v pracovním kontextu pojmy mobbing a bossing. Mobbing je šikana mezi kolegy. Bossing je šikana od nadřízeného směrem k podřízeným. V jednom i druhém případu může jít o stupňující se narážky, ponižování, přehlížení, kritické a degradující hodnocení práce apod.

Jak se bránit šikaně na pracovišti?

Každá organizace má konkrétní postupy řešení šikany. Obvykle je tak nutné činit podle konkrétních interních postupů organizace. Obecně platí, že šikana sama od sebe nepřestane a je nutné se proti ní ohradit správným pracovně právním postupem - obvykle formou podání stížnosti, kde popíšete, co nejkonkrétněji do se děje a doložíte jak konkrétně, kdy a od kterého z pracovníků k šikaně dochází. Některé firmy se osvíceně snaží různými teambuildingovými aktivitami a tmelením kolektivu bránit výskytu šikany v práci.

Případně se na nás můžete obrátit a můžete si zařídit psychologa z našich řad přímo do Vaší firmy podpora@tymosia.cz.

Šikana ve škole

I když by se mohlo zdát, že šikana bude doménou v rámci třídního kolektivu, objevují se i případy, kde dochází k šikaně ze strany učitelů k žákům, a nebo ze strany žáků směrem k učiteli. Čím dál častěji dochází také ke kyberšikaně - což je šikana s využitím kybernetického prostoru. Často se jedná o falešné profily na sociálních sítích, nebo různé nelichotivé fotokoláže šířené na síti.

Prevence šikany je v dnešní době základním kamenem minimálního preventivního programu, který musí mít vytvořený každá základní škola. Tyto preventivní programy realizují různé organizace, někdy také školní psychologové škol.

Pokud k šikaně v kolektivu dochází, je nutné citlivé řešení. Často se kolektiv postaví ze strachu za agresora, tak aby se další obětí jeho šikany nestal dotyčný sám. V rámci nápravy stavu je důležité, aby oběť nebyla za ohlášení šikany přímo nebo nepřímo potrestána (např. přesunutím do jiné třídy, kde nemá kamarády). Obecně platné řešení šikany lze nastínit jen stěží, vždy je nutné zohlednit kam, až kolektiv v rámci šikany dospěl a individuální možnosti agresora/oběti a školy situaci řešit. Naprosto jiné řešení je také při šikaně učitele.

Jak vypořádat se šikanou?

Pokud nepomůže nic, co zde uvádíme, doporučujeme vyhledat některého z našich terapeutů, případně se na nás obraťte a rádi Vám pomůžeme najít toho správného přímo pro Vás.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.