Starám se o někoho s ADHD

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
26. listopadu 2020

Příznaky ADHD a chování osob s ADHD

ADHD je porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou a příznakem je zejména, že její nositelé se špatně soustředí, pokud dělají nějakou činnost, snadno se od ní odchýlí po vyrušení sebemenším podnětem a těžko se k původní činnosti vrací. Typická je také větší zapomnětlivostí a v oblasti chování také bohužel impulzivita.

ADHD se může vyskytovat v jakémkoliv věku, nicméně diagnostika je možná nejdříve mezi 3. a 4. rokem. Do té doby o ADHD v pravém významu slova hovořit nejde, lze pouze konstatovat, že dítě je živější, nebo že má některé rysy, které se objevují u osob s ADHD.

K diagnostice obvykle dochází v období školní docházky, kdy jsou na pozornost poprvé v životě člověka kladeny vyšší nároky. Děti s ADHD jsou někdy naprosto zbytečně označovány jako nevychované.

Nejčastější problémy u osob s ADHD

Problémy lze z velké části vyvodit již z definice ADHD - osoby trpící ADHD jsou zapomnětlivé, což je obvykle dáno určitou neorganizovaností v chování, mají tendenci k rychlým soudům a netrpělivosti, kterou okolí někdy může vnímat jako sklon k impulzivitě a agresivitě.

Práce s impulzivitou a agresivitou je také nejčastějšími tématy terapie klientů s ADHD. Pro pečovatele je základním kamenem uvědomit si, že dítě řadu věcí, které mohou rodiče rozčilovat, nedělá naschvál.

Jak zklidnit osobu s ADHD?

U osob s ADHD se stěží vyhneme medikaci - pokud bychom se jí snažili vyhnout za každou cenu, můžeme dítěti značně znesnadňovat fungování v kolektivu a škole.

V rámci terapie se děti učí zejména organizovanosti, práci s agresí a také bezpečné formy vybití energie, případně se terapie zaměřuje na konkrétní situace, ve kterých člověk s ADHD selhává.

Dítě s ADHD potřebuje, aby vychovatel vnímal, že určité prvky v jeho chování způsobuje ADHD a nejedná se o naschvály. Vedle toho potřebuje také práci rozdělovat do kratších úseků a možnost energii vybít. Úkolem rodiče je také dát dítěti podmínky, které u dítěte s ADHD jeho neorganizovanost a možnost utíkat za podněty z okolního světa minimalizují (prázdný stůl, jasně strukturovaný harmonogram aj.).

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.