Starost o někoho s psychickými obtížemi ve stáří

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
19. listopadu 2020

Starám se o někoho s psychickými obtížemi ve stáří

Ve stáří se nejčastěji setkáme s různými typy demencí (nejčastěji s demencí Alzheimerova typu) a také s delirii. K projevům těchto obtíží patří například výkyvy nálad, zvýšená depresivita, poruchy paměti, poruchy orientace, iluze, halucinace, zhoršená komunikace, poruchy spánku, někdy se objevuje také zanedbávání sebepéče či agrese.

Domácí péče o seniory s psychickými obtížemi

Péče o seniora, který trpí některými z popsaných projevů je velmi náročná, naštěstí existují formy sociální pomoci, které mohou rodině pomoci péči o seniora v domácím prostředí zvládnout. K dispozici jsou nejrůznější terénní odlehčovací nebo pečovatelské služby, hospicová mobilní péče aj.

V rámci kontraktu s konkrétní sociální službou je možné sjednat přesný obsah poskytované služby (jaké úkony budou zajištěny a s jakou frekvencí). Tyto služby jsou hrazeny klientem dle ceníku, který má obvykle služba dostupný na webu nebo v kanceláři. Výhodou je zároveň možnost zapůjčit si některé pomůcky, které mohou péči o seniora usnadnit (polohovací postel, matrace proti proleženinám aj.).

Konkrétní pečovatelskou službu je nutné hledat s ohledem na místo, kde má být služba poskytována.

Pokud péči o seniora není možné zajistit v domácím prostředí, je na místě zvážit péči institucionální.

Péče o seniora mimo domácí prostředí

Pokud rodina nemá možnosti zajistit péči o seniora v domácím prostředí, jsou tu různé varianty péče institucionální. V řadě případů není bezpečné nechat seniora doma samotného, protože potřebuje vzhledem ke svému stavu 24 hodinový dohled.

Institucionální péči o seniora mohou zajistit různá alzheimer centra, domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných aj. Vždy záleží na míře, ve které je senior soběstačný a nakolik je orientovaný v čase, místě a prostoru. Nevýhodou je, že uvedená zařízení mají obvykle poměrně dlouhé čekací lhůty pro přijetí. Nelze předpokládat, že po dodání potřebných dokladů převezme zařízení péči o seniora v řádu několika dnů.

Pozitivem institucionální péče jsou různé aktivizační aktivity, nejrůznější formy terapie aj.

V případě péče o umírajícího je nejvhodnější variantou hospicová péče, která je zaměřená na tišení bolesti, možnosti duchovní pomoci a také podpory pro pozůstalé.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.