O mně
Psychoterapie si mne získala již na studiích Arteterapie v roce 2012 na JCU a následný sebezkušenostní výcvik mne utvrdil v tom, že je to cesta, kterou se chci vydat.
Neviditelný vnitřní svět, který je silnější, než mnohá zdánlivě logická vysvětlení si kompletně získal moji pozornost. Věřím, že: "Ne každý, kdo bloudí je ztracen." (J.R.R.Tolkien) a s tím i přistupuji ke každé životní situaci klienta. Během arteterapeutické praxe, ve které byl zprvu předmětem zájmu výtvarný artefakt, jsem se blíže seznámila s Jungovskou psychoterapii. Ráda pracuji s imaginací, s příběhy, se sny, s pohybem i hudbou, s kresbou nebo malbou, ve kterých můžeme nalézat chybějící části nás samých. Nejdůležitějšími pilíři v probíhající terapii jsou pro mne terapeutický vztah, prostředí důvěry, bezpečí a laskavého přístupu při nalézání východisek z tíživých pocitů, těžkých životních situací a křižovatek. Vycházím z psychodynamicky orientovaného přístupu, který nachází souvislosti mezi přítomností a minulostí tak, aby bylo možné rekonstruovat vnímání subjektivního příběhu.

Svůj volný čas nejraději věnuji rodině, malování, psaní básní a hře na kytaru, ale najdete mne také v přírodě v polích a lesích.
Moje profesní zkušenosti
Jsem vystudovaná arteterapeutka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V následných letech jsem s úspěchem absolvovala pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR - KUŠ (akreditován ČAP i JEP), který se zabývá psychodynamickou psychoterapii. Moje profesní cesta byla obohacena o zkušenosti s klienty s poruchami osobnosti v Sociálně terapeutické dílně v Kaplici, s klienty se závislostí v PL Červený dvůr, kde jsem působila jako externí arteterapeutka. Měla jsem možnost pracovat s těmi nejmenšími, dospělými i vést pracovní tým.
Jazyky
Zaměření
Hodnocení
0.00

Žádná hodnocení

Dostupné terapie:
Zkušební konzultace
470
Hodinová konzultace
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
940
90 minutová konzultace
1410
Hodina konzultace pro studenty
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
750
Konzultace pro stávající klienty
0