5.00
13 Provedených terapií
300+ hodin praxe
O mně
Krom jiného jsem žena, partnerka, máma, psycholožka a terapeutka. Vystudovala jsem magisterský obor Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, zároveň mám také bakalářský titul z oboru Speciální pedagogika na Ostravské univerzitě. Mám zkušenost, že díky terapii můžete nahlédnout do svého nitra, postavit se čelem svým obavám a nejistotám, ale také více porozumět svým potřebám, sobě samému a intenzivněji vnímat, co je pro vás opravdu důležité. A to vše v bezpečném a respektujícím prostředí bez hodnocení. Prostor, který se v terapii otevírá má potenciál měnit zažité, neuspokojivé až škodlivé směrem k životní spokojenosti a svobodě. Tento způsob kontaktu s klientem mi dává velký smysl.
Moje profesní zkušenosti
Aktuálně většinu času věnuji své rodině. Současně jsem však frekventantkou psychoterapeutického výcviku v Gestalt terapii a ve své soukromé terapeutické a poradenské praxi se věnuji dospělé klientele. Témata, na která se profesně nejvíce zaměřuji se týkají mateřství, otázek rodičovství, přístupu k dětem, partnerství, gendrových rolí, ale také seberozvoje, sebepodpory, strachů a obav či různých životních nejistot. Mé dřívější pracovní zkušenosti zahrnují práci v mateřské škole, kde jsem byla v kontaktu jak s dětmi zdravými, tak i s postižením. A velmi výraznou stopu v mém profesním životě představuje oblast práce s dětmi, dospívajícími i dospělými s diagnózou autismu, včetně práce s jejich rodinami. Těchto zkušeností jsem nabyla jak dobrovolnickou činností, tak i prací v neziskovém sektoru.
Jazyky
Zaměření
Hodnocení
5.00
2023-09-15 17:52:15
Dostupné terapie:
Zkušební konzultace
410
Hodinová konzultace
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
820