5.00
14 Provedených terapií
5000+ hodin praxe
O mně
„Život mě přivedl k psychoterapii trochu oklikou.“
Prvních téměř šest let po ukončení středoškolského studia jsem se věnovala zahraničnímu obchodu, a to především v oblastech skandinávských zemí. Mentalita zdejších lidí, jejich přístup k životu a samotné prostředí mě natolik učarovalo a dostalo se mi pod kůži, že jsem si po určitém čase stráveném v jejich kontaktu začala klást otázky typu: „Jak strach ovlivňuje můj život? Proč a čeho se lidé vlastně bojí? Co strach dělá z našimi životy? ... Proč se cítíme být unaveni? … Co mi/nám přináší radost a energii?“
Kladení těchto a podobných otázek a zároveň hledání odpovědí mne dovedlo až ke studiu psychoterapie a sociální práce. Zároveň se mi v této době začal otevírat a ukazovat i svět, který je na první pohled pro lidské oko neviditelný, jehož jsme přitom součástí.
Psychoterapii – PÉČI O DUŠI – se věnuji již 20 let. Vidím v ní smysl a přesah. Společně s lidmi, se kterými pracuji mám tu možnost zažívat živé a hmatatelné „důkazy“ o tom, že to, co děláme, skutečně funguje. Kdy se přes řešení problémů a obtíží, se kterými přichází, dostáváme k jejich bytostnému potenciálu.
Tento potenciál často do této doby tak nějak spal či čekal, nebo mu „jen“ nebyla dána ta správná pozornost. Možná o sobě dával vědět už dříve, ale teď dostává svůj prostor, začíná se projevovat a ukazuje svou konkrétní podobu a tvar.
Nejprve se začíná uzdravovat naše psychika a fyzická těla, později přichází tvoření. Říkám tomu sama pro sebe, že se začínají dít někdy až zázraky (něco, co je skryto našemu zraku = zá-zrak).
Sama jsem si v životě prošla také nelehkými obdobími. Čerpám z nich velkou měrou – zkušenosti, sílu, motivaci jít dál a také inspiraci „jak“. Změnila jsem ve svém životě už mnohé a za tento čas také život změnil či zformoval mě. Šlo to, a stále jde, ruku v ruce DÁL. Je to cesta poznání – CESTA K SOBĚ. :-)

Po dokončení Bc. a NMgr. studia na PVŠPS, sebezkušenostního výcviku, absolvování praxe a supervize jsem v roce 2009 dosáhla tzv. Komplexního vzdělání v komunitně skupinové psychoterapii psychodynamického směru.
V roce 2011 jsem složila státní Rigorózní zkoušku na Karlově Univerzitě v Praze, Filozofické fakultě, Katedře sociální práce.
Protože se ráda vzdělávám, absolvovala jsem také výcviky v Krizové intervenci a Práci s traumatem a posttraumatickým syndromem a řadu dalších odborných kurzů a seminářů.
Jsem členem Psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČPS ČLS JEP) a České asociace pro psychoterapii (ČAP).
Moje profesní zkušenosti
Mám praxi s prací s psychoterapeutickými skupinami dospělých i dětí v rámci Psychoterapeutické a psychosociální kliniky ESET v Praze a také s terapií na dalších pracovištích (např. Psychiatrická nemocnice Bohnice – AT muži, Letohrádek Vendula – poskytovatel sociálních služeb a chráněná dílna pro tělesně a mentálně postižené, Psychiatrická klinika 1. FL UK a VFN, Ke Karlovu, Praha – Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy).
V roce 2012 jsem zahájila svou vlastní soukromou praxi, kde poskytuji individuální, párovou a rodinnou psychoterapii.
Externě spolupracuji s Alzheimercentrem v Černošicích, kde v současné době pracuji (na základě potřeb rodiny klienta a požadavku tohoto zařízení) jak individuálně s klientem, s jeho nejbližší rodinou, tak také s celým zdejším týmem – formou case managementu – individuálního i týmového.
Od roku 2012 externě spolupracuji také s Klinickou logopedií v Mníšku pod Brdy, kde pracuji především s rodinami a společně řešíme převážně jejich psychosomatické a psychosociální problémy.
Dále mám osobní zkušenost s paliativní péčí a doprovázením umírajících – téma smrti a umírání, doprovázení umírajících a paliativní péče mě mým životem provází již více než dvacet let.
Na okraj uvádím také vlastní zkušenost s individuálním „domácím" vzděláváním. Učila jsem dceru na 1. a 2. stupni ZŠ (celých 9 let) a úzce jsem v té době spolupracovala s naší domovskou školou ZŠ Vrané nad Vltavou.
Jazyky
Zaměření
Hodnocení
5.00
2022-05-26 08:49:40
Dostupné terapie:
Zkušební konzultace
820
Hodinová konzultace
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
1630
90 minutová konzultace
2440
Párová terapie
2440
Rodinná terapie
2440
Konzultace pro stávající klienty
0