5.00
12 Provedených terapií
5000+ hodin praxe
O mně
„Život mě přivedl k psychoterapii trochu oklikou.“
Prvních téměř šest let po ukončení středoškolského studia jsem se věnovala zahraničnímu obchodu, a to především v oblastech skandinávských zemí. Mentalita zdejších lidí, jejich přístup k životu a samotné prostředí mě natolik učarovalo a dostalo se mi pod kůži, že jsem si po určitém čase stráveném v jejich kontaktu začala klást otázky typu: „Jak strach ovlivňuje můj život? Proč a čeho se lidé vlastně bojí? Co strach dělá z našimi životy? ... Proč se cítíme být unaveni? … Co mi/nám přináší radost a energii?“
Kladení těchto a podobných otázek a zároveň hledání odpovědí mne dovedlo až ke studiu psychoterapie a sociální práce. Zároveň se mi v této době začal otevírat a ukazovat i svět, který je na první pohled pro lidské oko neviditelný, jehož jsme přitom součástí.
Psychoterapii – PÉČI O DUŠI – se věnuji již 20 let. Vidím v ní smysl a přesah. Společně s lidmi, se kterými pracuji mám tu možnost zažívat živé a hmatatelné „důkazy“ o tom, že to, co děláme, skutečně funguje. Kdy se přes řešení problémů a obtíží, se kterými přichází, dostáváme k jejich bytostnému potenciálu.
Tento potenciál často do této doby tak nějak spal či čekal, nebo mu „jen“ nebyla dána ta správná pozornost. Možná o sobě dával vědět už dříve, ale teď dostává svůj prostor, začíná se projevovat a ukazuje svou konkrétní podobu a tvar.
Nejprve se začíná uzdravovat naše psychika a fyzická těla, později přichází tvoření. Říkám tomu sama pro sebe, že se začínají dít někdy až zázraky (něco, co je skryto našemu zraku = zá-zrak).
Sama jsem si v životě prošla také nelehkými obdobími. Čerpám z nich velkou měrou – zkušenosti, sílu, motivaci jít dál a také inspiraci „jak“. Změnila jsem ve svém životě už mnohé a za tento čas také život změnil či zformoval mě. Šlo to, a stále jde, ruku v ruce DÁL. Je to cesta poznání – CESTA K SOBĚ. :-)

Po dokončení Bc. a NMgr. studia na PVŠPS, sebezkušenostního výcviku, absolvování praxe a supervize jsem v roce 2009 dosáhla tzv. Komplexního vzdělání v komunitně skupinové psychoterapii psychodynamického směru.
V roce 2011 jsem složila státní Rigorózní zkoušku na Karlově Univerzitě v Praze, Filozofické fakultě, Katedře sociální práce.
Protože se ráda vzdělávám, absolvovala jsem také výcviky v Krizové intervenci a Práci s traumatem a posttraumatickým syndromem a řadu dalších odborných kurzů a seminářů.
Jsem členem Psychoterapeutické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČPS ČLS JEP) a České asociace pro psychoterapii (ČAP).
Moje profesní zkušenosti
Mám praxi s prací s psychoterapeutickými skupinami dospělých i dětí v rámci Psychoterapeutické a psychosociální kliniky ESET v Praze a také s terapií na dalších pracovištích (např. Psychiatrická nemocnice Bohnice – AT muži, Letohrádek Vendula – poskytovatel sociálních služeb a chráněná dílna pro tělesně a mentálně postižené, Psychiatrická klinika 1. FL UK a VFN, Ke Karlovu, Praha – Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu potravy).
V roce 2012 jsem zahájila svou vlastní soukromou praxi, kde poskytuji individuální, párovou a rodinnou psychoterapii.
Externě spolupracuji s Alzheimercentrem v Černošicích, kde v současné době pracuji (na základě potřeb rodiny klienta a požadavku tohoto zařízení) jak individuálně s klientem, s jeho nejbližší rodinou, tak také s celým zdejším týmem – formou case managementu – individuálního i týmového.
Od roku 2012 externě spolupracuji také s Klinickou logopedií v Mníšku pod Brdy, kde pracuji především s rodinami a společně řešíme převážně jejich psychosomatické a psychosociální problémy.
Dále mám osobní zkušenost s paliativní péčí a doprovázením umírajících – téma smrti a umírání, doprovázení umírajících a paliativní péče mě mým životem provází již více než dvacet let.
Na okraj uvádím také vlastní zkušenost s individuálním „domácím" vzděláváním. Učila jsem dceru na 1. a 2. stupni ZŠ (celých 9 let) a úzce jsem v té době spolupracovala s naší domovskou školou ZŠ Vrané nad Vltavou.
Jazyky
Zaměření
Hodnocení
5.00
2022-05-26 08:49:40
Dostupné terapie:
Zkušební konzultace
630
Hodinová konzultace
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
1250
90 minutová konzultace
1880
Párová terapie
1880
Rodinná terapie
1880
Hodina konzultace pro studenty
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
1000
Konzultace přes VZP
500
Krizová intervence - Ukrajina
0