5.00
13 Provedených terapií
1500+ hodin praxe
O mně
V terapii je pro mě důležitý především vztah a vzájemná důvěra, vnímám a respektuji jedinečnost každého klienta. Nabízím podporu, možnost zorientovat se ve své situaci a nacházet nová řešení, rozhodujete si však vždy sami o dalším postupu terapie.
Moje cesta k terapii byla trochu klikatá, ale vlastně už na této cestě jsem sbírala potřebné zkušenosti. Během své profesní přípravy a také v průběhu zaměstnání jsem vždy pracovala s lidmi. Nejprve jsem si během praxe na VOŠ vyzkoušela praxi v dětském domově a zjistila jsem, že tato práce mě opravdu naplňuje. Následně jsem absolvovala na Univerzitě Palackého v Olomouci bakalářské studium Speciální pedagogiky pro výchovné pracovníky. V dětském domově jsem pracovala 7 let, poté jsem odešla na mateřskou dovolenou, vzhledem k časové náročnosti tohoto zaměstnání a potřebám mých dětí jsem se však již k této práci nevrátila. V této době jsem se rozhodla zkusit si splnit svůj sen, a to vystudovat psychologii. Můj sen se mi povedlo dotáhnout do konce a dokončila jsem magisterské studium jednooborové psychologie na FF v Olomouci. Během studia psychologie jsem pracovala v domě na půl cesty, také na krizové pobytové pomoci a v azylovém domě pro matky s dětmi, kde jsem získávala další zkušenosti v práci s lidmi. K prohloubení svých dovedností jsem se rozhodla absolvovat Psychodynamický psychoterapeutický výcvik pod Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, nyní jsem v jeho závěrečné fázi. Pro psychodynamickou psychoterapii jsem se rozhodla možná i díky práci s dětmi, vnímám, jak jsou rané zkušenosti významné pro náš další život. V současné době pracuji s dětmi, dospívajícími, adolescenty a celými rodinami ve Středisku výchovné péče, také jako terapeut s pěstouny a dětmi v pěstounské péči v neziskové organizaci, také poskytuji terapie a psychologické poradenství pro veřejnost (pro dospělé i děti).
Moje profesní zkušenosti
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na UP v Olomouci v magisterském programu, nyní absolvuji psychodynamický psychoterapeutický výcvik pod PVŠPS. Pracuji jako psycholog a terapeut s dětmi, dospívajícími, adolescenty i dospělými. Své profesní dovednosti rozvíjím také pomocí pravidelné supervize a intervize od kolegů.
Jazyky
Zaměření
Hodnocení
5.00
2021-06-07 08:53:12
Příjemná, milá, chápající terapetutka
Dostupné terapie:
Hodinová konzultace
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
750
Hodina konzultace pro studenty
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
600
Zkušební konzultace
380
Konzultace pro stávající klienty
570
Krizová intervence - Ukrajina
0