5.00
139 Provedených terapií
4 Spokojených uživatelů
5000+ hodin praxe
O mně
Mám ráda svou rodinu a svou práci. Ve svém volném čase se aktivně věnuji hudbě a zpěvu, ráda se vzdělávám a čtu nejen odbornou literaturu ale i beletrii. Dříve jsem hodně běhala, splnila jsem si i svůj sen a zaběhla si maraton, ráda bych se k tomu zase vrátila.
V současné době jsem na rodičovské dovolené.
Moje profesní zkušenosti
Vystudovala jsem dvě magisterská studia, jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, kde jsem posléze získala i titul PhDr., a také učitelství psychologie a hudební výchovy pro střední školy na FPE ZČU v Plzni.
Aktuálně již devátým rokem pracuji v Psychiatrické nemocnici v Dobřanech u Plzně, v roce 2017 jsem složila atestační zkoušku v klinické psychologii. Současně mám soukromou psychoterapeutickou praxi, nyní v rámci Psychoterapeutického centra Plzeň. Absolvovala jsem komplexní psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru se zaměřením na psychosomatiku v Libereckém institutu pro psychoterapii a psychosomatiku. Ve své práci se zaměřuji zejména na psychoterapii u dospělých, kteří chtějí dobře rozumět sobě samým, znát své hranice a potřeby, které často zapříčiňují potíže nejen v mezilidských vztazích, ale také ovlivňují somatické zdraví. Samozřejmě pomáhám klientům, kteří řeší životní nepohodu, složité vztahy, mají psychosomatické obtíže atd. Též se zajímám o diagnostiku a psychoterapii poruch osobnosti, zejména emočně nestabilní, hraniční typ. Věnuji se samozřejmě také psychoterapii u psychiatrických pacientů, zejména s diagnózami poruch nálad, úzkostných poruch atd. Nově se zaměřuji i na psychoterapeutickou práci s lidmi pracujícími v pomáhajících profesích, kde bývá náročnost jejich profese součástí motivace vyhledat pomoc (lékaři, sociální pracovníci, učitelé atd.).
Neustále se vzdělávám, docházím sama na psychoterapii a supervizi, protože mě práce klinického psychologa a psychoterapeuta velmi baví.
Jsem členkou Asociace klinických psychologů ČR a Českomoravské psychologické společnosti a kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii.
Aktuálně se připravuji na získání psychoterapeutické atestace pro výkon psychoterapeuta ve zdravotnictví.
On-line terapeutické sezení trvá 50 minut.
www.kocourkova-psycholog.webnode.cz
Jazyky
Zaměření
Hodnocení
5.00
2021-08-23 14:03:51
2021-06-30 19:03:20
2021-06-09 09:56:16
2020-11-16 10:08:12
Paní Kocourková mne každou další terapií posouvá dál a dál. Vybrala jsem si ji, protože je odborník a už při první terapii jsem se utvrdila v tom, že jsem udělala dobře. Mohu moc doporučit !
Dostupné terapie:
Hodinová konzultace
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
750