5.00
15 Provedených terapií
2 Spokojených uživatelů
10000+ hodin praxe
O mně
PaedDr.Vladimír Šik, Ph.D. - Psychoterapeutické kompetence jsem získal v dynamicky orientovaném Výcviku SUR ve výcvikové komunitě pod ostřížím zrakem doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc. v letech 1984-1987. Moji orientaci a přístup ke klientovi později obohatil také Výcvik v hypnotické a nehypnotické psychoterapii podle M. H. Ericksona a z Velké Británie podpořený střednědobý výcvik v metodách Participativního řešení občanských a rodinných sporů technikou mediace. Nový náhled mi dal Výcvik v oblasti muzikoterapie a psychodramatu vedený předním americkým psychoterapeutem J. J. Morenem a také výcvik v Edukativní rodičovské terapii v Adleriánském přístupu. V roce (2014) jsem také absolvoval výcvik "Kreativní metody v supervizi a poradenství", vedený Reinhild Schweer ze SRN a výcvik Koučink a supervize vedoucích pracovníků ve firmách vedený DI Elisabeth Alder–Würrer z Rakouska. V roce 2016 pak kreativně-superzivní seminář "Resilience Travel" vedený Reinhild Schweer (SRN).
Moje profesní zkušenosti
Většinu svého profesního života jsem strávil jako vysokoškolský pedagog. Poslední roky jsem na volné noze a jako OSVČ poskytuji služby v oblasti poradenství, psychoterapie, supervize, koučování, odborného vzdělávání a mediace. Specializuji se na oblast rozvoje lidských zdrojů, zvyšování kompetencí odborníků pomáhajících profesí, podporu rodiny a rodičovství, náhradní rodinnou péči a partnerské poradenství. Jsem jmenovaným soudním znalcem.
Podílím se jako expert na projektech a v týmech MPSV ČR pro oblast deinstitucionalizace sociálních služeb, transformace psychiatrické péče, problematika duševních poruch a agrese, duševní hygiena profesionálů v oblasti pomáhajících profesí.
Jazyky
Zaměření
Hodnocení
5.00
2022-09-04 21:56:23
2021-06-01 23:32:31
Dostupné terapie:
Zkušební konzultace
440
Hodinová konzultace
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
880
Párová terapie
1320
Rodinná terapie
1320
Hodina konzultace pro studenty
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
700
90 minutová konzultace
1320
Konzultace pro stávající klienty
940
Konzultace pro stávající klienty (studenti)
730
Krizová intervence - Ukrajina
0