O mně
Zaměřuji se především na terapii traumatu, ale i poradenskou pomoc při zvládání náročných situací, depresivních stavů, úzkosti či vztahových problémů.
Moje profesní zkušenosti
Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na MUNI v Brně, pracovala 12 let v pedagogicko-psychologické poradně s dětmi se speciálně-vzdělávacími potřebami a jejich rodinami, zabývala se dětmi mimořádně nadanými. Absolvovala jsem pětiletý výcvik v sociálních dovednostech a pro práci s kolektivy, dále prezenční teoretickou a sebezkušenostní část hlubinně orientovaného výcviku při Rafael Institutu v Praze, pracovala jsem pod supervizí zkušených supervizorů. 3 roky jsem žila v USA, kde jsem rok pracovala jako terapeut pro klienty závislé na alkoholu a nealkoholových drogách. Mluvím plynule anglicky a poskytuji terapii v angličtině pro jednotlivce i páry. V současné době pracuji v soukromé terapeutické a poradenské praxi.
Jazyky
Zaměření
Hodnocení
0.00

Žádná hodnocení

Dostupné terapie:
Hodinová konzultace
Psycholog či terapeut může mít hodinovou konzultaci trvající 50 minut.
1000
90 minutová konzultace
1500
Párová terapie
1500
Zkušební konzultace
500
Konzultace pro stávající klienty
0