Behaviorální psychoterapie

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
14. října 2020
Hans Eysenck

Co je behaviorální psychoterapie

Behaviorální psychoterapie se zabývá studiem procesů učení. Behaviorální terapeuty spojuje přesvědčení, že poruchy chování nejrůznějšího typu jsou v podstatě naučenými reakcemi. V této terapii je nutné najít přiměřenou nacvičovací nebo přecvičovací techniku, která příznak odstraní nebo chybějící reakci doplní.

Jak nám terapeut pomůže

K vyléčení klienta nevede změna v myšlení, nýbrž přímá změna v jednání. Při vhodných podmínkách (které by měl terapeut zajistit), je učení nebo přeučování automatické a jednoduché. Mezi často používané behaviorální techniky patří nácvik asertivity, nácvik sociálních dovedností a nácvik řešení problémů. V behaviorální psychoterapii je obecně přijímáno, že terapeut je spíše učitelem a odborníkem na dané problémy klienta. To ale neznamená, že by terapeut nebyl autentický, empatický, nebo by klienta nepodporoval. I v této terapii se mezi klientem a terapeutem tvoří hlubší vztah.

Kdo byl Hans J. Eysenck a Josef Wolpe?

Hans J. Eysenck se narodil v Německu v roce 1916. Matka byla krásná filmová herečka, otec herec a konferenciér. O syna se rodiče příliš nestarali, vychovávala ho spíše babička. Eysenck studoval nejdříve v Dijonu ve Francii, poté v Londýně. Kromě toho, že je považován za jednoho ze zakladatelů behaviorální psychologie, věnoval se také motivaci, inteligenci a psychopatologii. Patřil k produktivním, ostře kritickým a bojovným, všeobecně provokujícím osobnostem. Zemřel v roce 1997. Joseph Wolpe se narodil v Jihoafrické republice v roce 1915. V dětství byl silně ovlivněn svou babičkou, která se z něj snažila učinit zbožného příslušníka pravověrného židovství. Později se stal ateistou. Od r. 1956 pracoval v USA. Zemřel v roce 1997.

Zdroj: KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 7. vydání. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1227-0.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti