Empatická a abreaktivní psychoterapie

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
6. října 2020

Co je empatická a abreaktivní psychoterapie

Empatická psychoterapie umožňuje klientovi, aby se otevřeně rozhovořil sám o sobě, ventiloval své problémy a prozkoumal rozporné i kladné stránky své osobnosti, a tak se v sobě víc vyznal, přijal se a mohl se vhodněji samostatně rozhodovat. Abreaktivní psychoterapie se zaměřuje na intenzivní vyjádření a projevení negativních emocí, zejména těch, jejichž projevení bylo v minulosti blokováno a které v důsledku toho zůstaly potlačeny či nevybity.

Jak nám psychoterapeut pomůže

V empatické psychoterapii se terapie uskutečňuje formou rozhovorů mezi terapeutem a klientem, kdy se terapeut vciťuje do klienta a pomáhá mu co nejvýstižněji vyjádřit jeho pocity. V abreaktivní psychoterapii se využívá záměrné podněcování, fantazie, relaxace, hypnóza nebo i farmakologicky navozené psychické stavy, v nichž je snížena sebekontrola a podpořeno emoční prožívání. Tato terapie nechává klienta znovu prožívat psychická traumata nebo konflikty, ale s citovým doprovodem terapeuta. Odreagování (abreakce) se děje v důvěrné atmosféře za přítomnosti člověka, který s porozuměním naslouchá. Klient se může „vyhovořit“ nebo „vyplakat“ ze svých minulých i současných těžkostí a poté pocítí úlevu, aniž by terapeut cokoliv interpretoval.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti