Interpersonální psychoterapie

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
6. října 2020

Co je interpersonální psychoterapie

Interpersonální psychoterapie věnuje pozornost především současným interpersonálním (mezilidským) vztahům jako zdroji potíží (i projevům potíží) klienta. Vede klienta k objevení a pochopení souvislostí mezi jeho symptomy a interpersonálními vztahy a pak k poznání, jak se na problémových, konfliktních, frustrujících či traumatizujících interpersonálních vztazích sám podílí svými vlastními postoji a reakcemi, svým způsobem prožívání a chování – jaké vyvolává reakce okolí.

Jak nám terapeut pomůže

Interpersonální psychoterapie věnuje pozornost i tomu, z čeho současné nevhodné reakce v mezilidských vztazích vyplývají, jak se na nich podílí nedostatečně nebo nevhodně zpracované zážitky z minulosti – do jaké míry dochází k nutkavému opakování minulých zkušeností a k nepřiměřenému přenášení* dřívějších zkušeností do současných situací a vztahů.

*Přenášení (přenos) v interpersonální psychoterapii znamená nerealistické opakování jakýchkoliv emočně podbarvených vztahů z minulosti ve vztazích současných. Při přenosu člověk nereaguje na skutečnou osobu nebo na skutečné chování příslušné osoby, ale na to, co si do této osoby promítá ze svých vztahů a zážitků z minulosti.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti