Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
6. října 2020

Co je Kognitivně-behaviorální terapie (KBT)?

Pro KBT je typické, že se příliš nevrací k traumatům v dětství a dávné minulosti, ale mnohem více se ptá, jak obtíže narušují klientův každodenní život. Jedná se o směr, který se zaměřuje na hodnocení účinnosti a pokroků v terapii (klienti často hodnotí svůj problém pomocí různých škál). Pro zvýšení efektivity mohou klienti někdy dostávat pro čas mezi sezeními krátká zadání, jež mají v období mezi sezeními splnit. Také díky tomu je KBT považována za jednu z krátkodobějších terapií (většina problémů se podaří odstranit nebo minimalizovat během cca 5 až 10 sezení).

Jak nám psychoterapeut pomůže?

Terapeut pomáhá klientovi, aby si uvědomil svůj způsob zkresleného myšlení a nefunkčního jednání. Pomocí systematického rozhovoru a strukturovaných úkolů pomáhá terapeut klientovi hodnotit a měnit jeho zkreslené myšlenky a jednání. Léčba má poskytnout příležitost pro nové učení. Léčebné postupy se klientovi otevřeně a jasně vysvětlují a mezi terapeutem a klientem se vytváří vztah vzájemné spolupráce. Psychoterapeut Vás většinou více rozhovorem povede, než by tomu bylo u jiných psychoterapeutických směrů.

Vznik KBT

Obrysy kognitivně-behaviorální terapie se začaly vytvářet v sedmdesátých letech. Tato terapie je určitou kombinací jeho historicky předcházejících přístupů – behaviorálního a kognitivního.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti