Kognitivní terapie

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
14. října 2020
Aaron Beck

Co je kognitivní terapie

Kognitivní terapie říká, že za emoční poruchy odpovídá především nesprávné myšlení. Dle této terapie se osobnost utváří pomocí schémat nebo poznávacích struktur, které se skládají ze základních přesvědčení. Tato přesvědčení se tvoří brzy v životě na základě osobních zkušeností a setkáním s osobami, které jsou v životě klienta významné. Lidé si vytvoří představy o sobě, o druhých a o tom, jak to na světě chodí. To může být ale omyl.

(Například, když závěry nevyplývají z pozorované zkušenosti. Potkáme na ulici známého, který si nás nevšimne. Vyvodíme z toho, že se s námi nechce setkat, že se na nás zlobí nebo že je mu naše společnost nepříjemná. – Terapeut učí klienta poznávat tyto „automatické myšlenky“, podrobit je logické kritice a postavit proti nim myšlenky věcně přiměřenější, které zachycují i kladné stránky života).

Jak nám terapeut pomůže

Terapeut se zaměřuje na to, jak klient interpretuje skutečnost, a vede ho k přezkoumání názorů. Učí ho rozlišovat mezi objektivní skutečností a subjektivním hodnocením. V kognitivní terapii terapeut neříká klientovi, které jeho názory jsou správné nebo nesprávné, ale klade otázky týkající se smyslu, užitečnosti a důsledků jeho názorů. Terapeut se klienta dotazuje tak, aby klient sám na základě těchto otázek mohl dojít k logickým závěrům.

Kdo je Aaron Těmkin Beck

Aaron Těmkin Beck, profesor psychiatrie na Pennsylvánské univerzitě, se narodil v roce 1921. Jeho rodiče pocházeli z Ukrajiny. Nyní řídí léčebné a výukové Středisko pro kognitivní terapii při Pennsylvánské univerzitě, kde vychoval řadu žáků a spolupracovníků. V osobním styku působí jako člověk klidný, mírný a zdvořilý. Obvykle nosí motýlka. Je ženatý, má 4 děti a 8 vnoučat.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti