Racionální psychoterapie

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
6. října 2020

Co je racionální psychoterapie

Racionální psychoterapie se zaměřuje na logické myšlení klienta. Snaží se především působit na jeho rozum, soudnost, kritičnost.

Jak nám terapeut pomůže

Základem racionální psychoterapie jsou rozhovory v bdělém stavu, využívají se metody, které vedou k lepšímu pochopení, přijetí a zapamatování informací, tedy: příklady, názorné pomůcky, obrazy, schémata, filmy, kvízy apod. Předpokladem racionální psychoterapie je důkladný rozbor klientovy anamnézy. Klient poté snáze akceptuje terapeutův výklad. Tato terapie může být obohacena o dlouhodobé regulační či podporující vedení ke správnému životnímu a pracovnímu stylu a k adekvátnímu systému hodnot. Racionální psychoterapie má blízko k edukaci, k výchově a vzdělávání.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti