Relaxační a imaginační psychoterapie

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
6. října 2020

Co je relaxační a imaginační psychoterapie

Do této psychoterapie se řadí metody, které využívají svalovou relaxaci, koncentraci a řízené představy. Tyto metody se mohou využívat samostatně, nebo se mohou kombinovat. Nejčastěji se využívá autogenní trénink a řízená imaginace.

Co je autogenní trénink

Autogenní trénink umožňuje využít záměrnou svalovou relaxaci k dosažení psychického uvolnění. Například se využívají formule jako: „soustředně se na svůj dech“, „Váš dech je zcela klidný“. Používají se krátké formule, které prohlubují relaxaci.

Příklad autogenního tréninku:

Při terapii může autogenní trénink probíhat takto: Klient dostane pokyn, aby se uvolnil, soustředil na svůj dech a soustředit se na tíhu svých ramen/končetin. Klient by si měl uvědomovat, jak se jeho tělo vpíjí do podložky, představovat si, že jsou jeho svaly ochablé a uvolněné. Klient by měl pocítit klid a uvolnění.

Co je řízená imaginace

Metody řízené imaginace navrhují klientovi určité obrazy, motivy, či témata, u nichž má klient zpravidla delší dobu setrvat. Tato metoda může pomoct k sebezdokonalování se zaměřením na budoucnost, např. meditováním o životním poslání, vztazích k lidem a hodnotám, nebo k odhalení skrytých konfliktů.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti