Rogersovská psychoterapie (PCA)

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
6. října 2020
Carl Ransom Rogers

Co je Rogersovská psychoterapie?

Tento přístup je tzv. přístup „orientovaný na člověka“. Jde o terapii důvěrným a otevřeným rozhovorem. Terapeut se do klienta vciťuje, plně ho respektuje, podporuje jeho otevřené sebe-projevování a současně může i sám terapeut autenticky projevit své osobní pocity. Tento směr klade také důraz na vřelost a opravdovost terapeuta. U jiných směrů psychoterapie se můžeme setkat s menšími vstupy terapeuta do psychoterapie.

Jak nám psychoterapeut pomůže?

Jak je napsáno výše, tato terapie je terapie důvěrným a otevřeným rozhovorem. Terapeut pociťuje a chápe to, co klient sděluje, stejně, jak to cítí a chápe pacient. Také vřele a kladně přijímá pacienta a váží si ho. Jde zde také o úctu a přijetí bez podmínek. Důležité je také to, že chování terapeuta je v souladu s prožíváním. Terapeut reaguje jako skutečná osoba, chová se podle toho, jaký skutečně je, nepoužívá přetvářku, jeho chování v terapii není maskou a neskrývá své pravé reakce.

Kdo byl Carl Ransom Rogers?

Carl R. Rogers se narodil v Chicagu. Jeho rodiče zdůrazňovali víru v Boha, morální chování, potlačení jakýchkoli projevů emocí a hodnotu tvrdé práce. Carl byl samotář, který stále četl. Když mu bylo 12 let, jeho rodina se přestěhovala na vesnici, mimo jiné proto, aby se děti vyhnuly pokušení velkoměstského života. Otec farmařil, Carl začal pěstovat housenky a motýly. V dospělosti několikrát změnil svou volbu studia. Nakonec své náboženské názory změnil a došel k přesvědčení, že lidé se mají opírat především o svou vlastní zkušenost, poznání a city.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti