Transpersonální psychoterapie

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
6. října 2020
Stanislav Grof

Co je transpersonální psychoterapie?

Transpersonální psychoterapie se zaměřuje na neobvyklé zážitky překonávající hranice prostoru a času, na náboženské praktiky starověkých i současných kultur, neobvyklé stavy vědomí, zážitky provázející smrt a návrat z klinické smrti, setkání s mimozemskými bytostmi (UFO) a studium mnohočetných osobností.

Jak nám psychoterapeut pomůže

Tato terapie využívá holotropní dýchání (kombinace řízeného dýchání a hudby za účelem uvolněné blokované energie). Toto dýchání má dvě základní formy. V první se kromě hyperventilace (rychlejší a mělčejší dýchání) využívá hudby a práce s tělem a obvykle proběhne abreakce (odreagování potlačené úzkosti, cílem je uvolnění emočního napětí). Ve druhé se pomocí holotropního dýchání a introspekce (zkoumání toho, co probíhá v mysli) směřuje přímo k navození mystického stavu. Častěji se využívá první formy, a to obvykle v sezeních trvajících 2-3 hodiny, kterých se může zúčastnit až 40 osob. Účastníci se střídají v roli prožívajících a asistujících. Jedna polovina „dýchá“ a pohružuje se do zážitků a druhá polovina je využita tak, aby každý prožívající měl svého pomocníka a strážce.

Kdo je Stanislav Grof?

Zakladatel Transpersonální psychoterapie se narodil v Praze, vystudoval lékařství na Univerzitě Karlově a později působil v pražském Výzkumném ústavu psychiatrickém, kde získal bohaté zkušenosti s experimentálním i klinickým využíváním LSD. V roce 1967 emigroval do USA a po všeobecném zákazu práce s psychedeliky (halucinogeny, po požití se vyskytují změny vnímání, nálad a vědomí) vypracoval se svou ženou Christinou techniku holotropního dýchání. V současné době má Grof soukromý institut Mill Valey u San Francisca, kde se věnuje zejména profesionálnímu výcviku v holotropním dýchání a v transpersonální psychologii.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti