Fobie

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
28. října 2020

Co je to fobie?

Fobie je označení velmi silného strachu, který jedince velmi často omezuje v každodenních aktivitách a rozumově lze tento strach vnímat jako neopodstatněný. Tento strach je, kromě emocí, také doprovázen obvykle silným tělesným doprovodem - jedinec zažívající úzkost se potí, třese se, má zrychlený dech, činnost srdce apod. I když je jedinec schopen strach zhodnotit jako neodůvodněný, není sám obvykle schopen mu zcela čelit a dostat situace s ním spojené pod vědomou kontrolu.

Nejčastější fobie

K nejčastěji se vyskytujícím fobiím patří agorafobie (strach ze vzdálení se z domova, nebo jiného prostoru, který je považován za bezpečný, jedinec trpící agorafobií se vyhýbá prostranstvím, ale také prostorům, ze kterých se nedá okamžitě a rychle dostat - například výtahů, dopravních prostředků aj.) a sociální fóbie (jedinec se vyhýbá kontaktu s ostatními lidmi, bojí se jejich hodnocení a konfrontace, což se projevuje například už neschopností s nimi i telefonovat). Vedle dvou nejčastěji zmiňovaných fobií existuje ještě několik stovek dalších fobií vyskytujících se s menší četností - pro ilustraci se jedná o arachnofobii (strach z pavouků), aqaufobii (strach z vody), kancerofobii (extrémní strach z rakoviny) aj..

Jak se zbavit strachu nebo fobie pomocí terapie?

Fobie se někdy vyskytují jako projev jako jiného duševního onemocnění a člověk se s nimi prakticky není schopen vypořádat sám. Je nutná léčba formou medikamentů a také terapie, která se snaží klientovi vysvětlit, co se s ním při zažívání fobie děje, jaká je prognóza (odhad dalších vývoje) těchto stavů. Terapeut s klientem řeší možnosti naučit se a praktikovat zklidňující techniky, které lze využít ve stavu nouze, nebo přímé vystavení nepříjemné situaci. Různé terapeutické směry léčí fobie různě, obvykle je však základem nácvik situace, která silný strach vyvolává. Platí však, že pokud už dojde k diagnostice fobie, je nutná pomoc odborníka a nejedná se o něco, s čím si člověk poradí bez odborné pomoci.

Navazující články

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.