Vztahy

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
29. října 2020
Problematický vztah

Vztahy

Vztahy označují určité vazby a mezi lidmi. Často mluvíme o několika druzích vztahů: partnerský vztah, milenecký vztah, mezilidský vztah, funkční a nefunkční vztah nebo například platonický vztah. Obvykle tato spojení vyjadřují určitou vazbu, lásku nebo formu vztahu (například vztah na dálku).

Co je to krize ve vztahu? Jaké jsou fáze vztahu?

Nejčastěji se setkáme s pojetím lásky a vztahu partnerského, a to zejména v souvislosti s jeho přirozenou součástí, kterou je krize. Po období zamilovanosti, které obvykle trvá cca dva roky, od počátku vztahu, a je doprovázeno celou řadou hormonálních změn, se dostáváme do situace, kdy vztah postupně ztěžkne. Na začátku obvykle chceme s partnerem trávit co nejvíce času a také se přirozeně snažíme, aby jeho mínění o nás bylo co možná nejlepší. Po odeznění zamilovanosti přichází fáze „vystřízlivění“ - porozumění s druhým se stává těžší a to, co dříve šlo tak nějak samo, nás postupně začíná stát více a více úsilí. Na partnerovi začínáme vidět chyby výrazněji a častěji, než tomu bylo dříve. Začínáme toužit více také po času, který trávíme bez partnera. Jako kritické se jeví období první krize, které obvykle přichází mezi třetím a pátým rokem soužití. Odborníci se ale stále více shodují, že krize ve vztahu nejde určovat podle délky vztahu, ale spíše podle klíčových událostí v něm. Podle této teorie jsme ve vztahu nejspokojenější v období, kdy dochází ke sňatku a spokojenost ve vztahu klesá s narozením prvního potomka.

Často se uvádí, že nelze dlouhodobě fungovat v kriticky nefunkčním vztahu, kdy je jeden z partnerů například patologicky (chorobně) žárlivý, závislý na alkoholu či jiných návykových látkách nebo ve vztahu, ve kterém dochází k domácímu násilí.

Pro ostatní případy manželských krizí, nebo situací, kdy je partnerský vztah z nějakého důvodu nefunkční, je tu možná obnova vztahu spojená se změnou v chování, často obou partnerů, kdy může velmi pomoci párová terapie a poradenství.

Jak tedy zachránit manželství?

Pro párovou terapii je více než jinde důležité přijít včas. „Včas“ v tomto případě znamená co možná nejdříve. Přijít včas se vám vyplatí hned z několika důvodů. Pokud přijdete po dlouhé době nefunkčních věcí ve vztahu nebo dlouhotrvající vztahové krizi, bude mít terapie menší šanci na úspěch a pravděpodobně bude nutné ji navštěvovat mnohem déle. Často se v párové terapii také stává, že jeden z partnerů párovou terapii odmítá a až po čase dojde k rozhodnutí, že terapii je ochoten podstoupit. Bohužel se tak ale stává ve velkém procentu případů v době, kdy první partner situaci už řešit nechce, nebo je rozhodnutý ze vztahu odejít. Čili ve chvíli, když už může být pozdě vztah zachraňovat.

Párová terapie vám má i v tomto případě co nabídnout. Cílem může být totiž i rozejít se v klidu, který nezanechá zbytečné psychické následky na partnerech ani na dětech.

Na párových terapiích se řeší situace, jako je nevěra, zásahy rodičů partnera a dalších členů rodiny do vztahu, sexuální problémy ve vztahu, neshody v pravidlech vedení domácnosti, hospodaření s penězi, neshody v trávení volného času apod.

Co udělat pro záchranu vztahu?

Jednou z možností, jak napravit vztah, je bezesporu terapie. Většina terapeutů se drží jednoho pravidla, které je často nutné pro zdárný začátek párové terapie - na párovou terapii přichází oba partneři současně. Žádný z nich by neměl činit kroky v duchu „seznámení terapeuta se svým úhlem pohledu na problém před společným sezením“. Stejné možnosti partnerů, poskytnout terapeutovi svůj pohled na věc, jsou klíčové pro zdárný průběh terapie a nastolení atmosféry důvěry.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.