Daseinsanalýza

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
6. října 2020
Ludwig Biswanger

Co je Daseinsanalýza?

Daseinsanalýza vychází z faktu člověkova „bytí ve světě“ a pokouší se o analýzu jeho prožívání. Chce být cestou k pochopení lidské existence a pomoci pacientovi pochopit a uskutečňovat jeho existenci. Předpokládá, že člověk je schopen uvědomovat si sám sebe i to, co dělá. Je schopen činit rozhodnutí a nést za své jednání odpovědnost. Význam člověka není v tom, čím byl v minulosti, ale v tom, čím je nyní.

Jak nám psychoterapeut pomůže?

Terapeut nemá klientovi vnucovat nic ze sebe, ani zvenčí. Snaží se pomoci klientovi nalézt způsob existence, který je snesitelným a pevným způsobem „bytí ve světě“. Význam přikládá terapeutickému vztahu, nazývanému často „setkáním“, v němž je rozhodující vnitřní zkušenost. Terapeutické přístupy nejsou pečlivě plánovanou činností, spíše se využívá intuice. Je kladen důraz na klientovo vlastní rozhodnutí. Konečným cílem je, aby byl klient sám sebou. Klientovi se otevírají nové obzory, pomáhá se mu vytvořit zralejší postoj k životu a zralejší sebevědomí.

Vznik Daseinsanalýzy

Daseinsanalýza je filozoficky laděný směr, který vychází z filozofie Martina Heideggera. Vznikla vymezením se vůči klasické freudovské psychoanalýze. Název vznikl z Heideggerova pojmu „dasein“, což znamená pobyt.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti