Psychoanalytická psychoterapie

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
7. října 2020
Sigmund Freud

Co je psychoanalytická psychoterapie

Psychoanalytická psychoterapie neboli psychoanalýza, rozlišuje v psychice vedle vědomí další dvě složky: předvědomí a nevědomí. Předvědomí se skládá z duševních obsahů, které lze podle potřeby snadno do vědomí vyvolat. Obsahy v nevědomí nejsou vědomí přímo dostupné, přesto mají vliv na jednání. Když klient vytěsní zážitky nebo impulzy vyvolávající úzkost, jsou „odsunuty“ do nevědomí.

Jak nám terapeut pomůže

Psychoanalytická psychoterapie chce umožnit pochopení iracionálních motivací a vytěsněných konfliktů a tím umožnit i jejich racionální zvládnutí. Psychoanalytickou technikou se mají vytěsněné konflikty odhalit, přivést do vědomí a vrátit pod kontrolu vědomého já. Psychoanalytická terapie je postup dlouhodobý, vyžadující zpravidla několik let. Psychoanalytik si obvykle neklade za hlavní cíl klienta podpořit a pohladit slovem, ani jej vybavit jen dobrými radami. Psychoanalytik zkoumá (a klientovi zprostředkovává), proč klient určité věci přirozeně čerpat od lidí kolem sebe, nebo proč v sobě nenachází zdroje, které ostatní lidé obvykle mívají k dispozici (proč je např. klient hodně nedůvěřivý, nebo naopak důvěřivý).

Kdo byl Sigmund Freud?

Zakladatel psychoanalytické psychoterapie, Sigmund Freud, se narodil v Příboře na Moravě, ale většinu svého života prožil ve Vídni. Svou vědeckou kariéru začal jako neurolog. Postupně přešel k vytvoření učení o přenosu, nevědomí a vývoji libida. Posledních 14 let svého života trpěl rakovinou čelisti, která si vyžádala více než 30 operací: přesto se nevzdal kouření doutníků. Mnohaleté omezující onemocnění ho změnilo v pesimistu. Byl ale velmi pracovitý s obsedantními povahovými rysy a značnou sebekontrolou. Své názory postupně opravoval, ale nesnášel, když se je pokoušeli opravovat jiní. Vedl klidný manželský život, měl 4 děti. Třebaže ve svých pracích připisoval velký význam sexuálnímu pudu, jeho osobní postoj k sexu byl spíše zdrženlivý. Podle jednoho ze zachovaných dopisů zřejmě přestal se svou manželkou sexuálně žit ve 41 letech. Jeho více než 50 let trvající manželství bylo však zcela harmonické. Nejmladší dcera, Anna Freudová, se věnovala stejně jako on psychoanalýze. Na sklonku života Sigmund Freud emigroval před nacisty do Londýna, kde ve svých 83 letech zemřel.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.

Související terapeuti