Úzkosti

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
29. října 2020
Člověk prožívající úzkost

Úzkosti

Úzkost neboli anxieta je strach, který se objevuje bez příčiny, kterou by byl dotyčný schopen pojmenovat. Oproti tomu strach v různých situacích je přirozenou součástí našich životů, ale v případě strachu jsme schopni pojmenovat, čeho se konkrétně bojíme.

Jaké jsou základní druhy úzkosti?

Základní dělení úzkosti je na úzkost spontánní (objevuje se náhle, není spjata s žádnou konkrétní situací, prostorem apod.), situační (vázaná na určité okolnosti) a anticipační (kdy se člověk obává dopředu situace, která nastane).

Projevy úzkosti jsou stejné, jako při zažívání velmi silného stresu - třes rukou, pocit na zhroucení, pocit, že není možné se nadechnout, pocení, bušení srdce aj..

Často je také zmiňována separační úzkost. separační úzkost je strach z oddělení nebo izolace. separační úzkost je však přirozenou součástí vývoje a vyskytuje se u dětí v období mezi 7. a 18. měsícem života. Při separační úzkosti dítě vyžaduje kontakt obvykle s matkou, nebo s pečující osobou, která je mu nejbližší.

Jaký je původ úzkosti?

Úzkost pramení z myšlenek, které jsou automatické a honí se nám hlavou. Někdy mají klienti trpící úzkostí pocit, že „negativní“ myšlenky přichází až po úzkosti, ale není tomu tak. Například u úzkosti z lidí předchází zažívanému pocitu úzkosti obvykle myšlenky jako „Teď mě budou zase hodnotit. Určitě se během hovoru zakoktám. Zase si budou ostatní myslet, že to nezvládám apod..“ Pokud vám popsané myšlenky připomínají projevy sociální fobie, orientujete se velmi správně. Sociální fobie patří dle Mezinárodní klasifikace nemocí do skupiny fobických a úzkostných poruch.

Vedle fobických poruch, které jsou popsány v článku o fobiích, se k úzkostným poruchám řadí panická porucha (opakované záchvaty extrémní úzkosti, kdy se obvykle jedinec, který jí trpí, obává o svůj život, jednotlivý záchvat je nazýván panickou atakou), generalizovaná úzkostná porucha (úzkost je dlouhodobá a všudypřítomná) a smíšená úzkostná a depresivní porucha (ta se vyskytuje pouze v malém procentu případů a úzkost je doprovázená také symptomy deprese).

Jak se zbavit úzkosti?

Terapeutický směr, který se léčbě úzkostí věnuje je například kognitivně-behaviorální terapie nebo psychoanalytická psychoterapie. Zbavování úzkosti probíhá prostřednictvím analýzy úzkosti a „opravy“ myšlenek, které klientům běží hlavou, před přívalem úzkosti. Zároveň se klienti v terapii učí techniky pro co nejrychlejší zklidnění po proběhnutém záchvatu úzkosti.

Úzkosti velmi výrazně ovlivňují kvalitu života lidí, kteří jimi trpí a často se kvůli co nejrychlejší terapii se doporučují, vedle terapie, léčba psychofarmaky. Pro každého je vhodné něco jiného a proto vždy konzultujte tuto variantu se svým praktickým lékařem, psychoterapeutem nebo psychologem.

Navazující články

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.