Poruchy pozornosti

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
11. listopadu 2020

Poruchy pozornosti - ADD (attention deficit disorder) - porucha pozornosti bez hyperaktivity

ADD je někdy zaměňováno s ADHD. Rozdíl obou poruch spočívá v tom, že u ADHD je přítomna také hyperaktivita, zatímco u ADD nikoliv. Společné je pak, že u obou poruch je přítomen problém se zachováním soustředění. Pro ADD je typické tzv. denní snění, zapomínání a roztržitost.

Pokud máte dítě, které trpí ADHD nebo ADD je vhodné být ostražitý vůči známkám vyčlenění dítěte z kolektivu a šikany - v obou případech jsou děti v různé míře jiné, což se nemusí setkat s pochopením okolí.

Koho se ADD týká a jak se projevuje?

Poruchám pozornosti je dnes věnována větší pozornost, než tomu bylo dříve. Nedostatky v oblasti pozornosti jsou obvykle zaznamenány na základní škole, kde mají pedagogové možnost srovnání schopnosti udržet pozornost s ostatními dětmi. ADD se také často pojí s dalšími „dys“ - poruchami - jedná se například problémy se čtením, psaním, počítáním aj.

Po informaci od školy, že dítě má projevy poruchy pozornosti, přichází na řadu vyšetření pedagogicko-psychologické poradny, které musí iniciovat rodiče. Pedagogicko-psychologická poradna následně určí diagnózu, případně dá doporučení, jak s dítětem pracovat.

U dospělých k diagnostice prakticky nedochází - popsané problémy se totiž projeví mnohem dříve než v dospělém věku. U dospělých se setkáváme s tím, že jsou roztržití, ale obvykle se naučili s poruchou pozornosti již do určité míry pracovat - často je předmětem setkávání dospělých s ADD s terapeutem některý z přidružených problémů, nebo narušení života, které s ADD souvisí (může jít suicidální či depresivní ladění osobnosti, nízké sebevědomí, nedostatečný pocit vlastní hodnoty aj.).

Jaké je léčba ADD?

Stejně jako u jiných potíží, je i zde možné léčit ADD psychofarmaky, ale také terapií. V hojné míře se užívá nácvik konkrétních učebních postupů, úprava prostředí, úprava užívaných pomůcek, zavedení pravidelnosti v životosprávě aj. Terapie se někdy využívá kromě individuální také skupinová. Terapeutickým směrem, který v léčbě ADD a ADHD se často používá, je kognitivně-behaviorální terapie. K dalším využívaným patří také EEG biofeedback, která je ale obvykle časově a finančně náročnější.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.