Obtížné životní situace

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
28. října 2020

Obtížné životní situace

Obtížné životní situace jsou přirozenou součástí života a jsou nezbytné pro zdravý vývoj osobnosti. Nebezpečí pro duševní zdraví nastává v okamžiku, kdy je intenzita obtížné situace velmi silná, případně dochází ke kumulaci takových situací.

Pro každého jedince je zásadní, jak se tyto situace naučí zvládat a jaké strategie využívá ke zvládnutí náročné životní události.

Mezi obtížné životní situace patří například rozvod/rozchod, úmrtí v rodině, zranění nebo nemoc, odchod do důchodu, výpověď v práci, frustrace a mnoho dalších. Obecně lze definovat, že stresové situace mohou u některých jedinců vyvolat epizodu psychické nepohody, která je doprovázena obdobnými projevy, které má například deprese, úzkosti či například posttraumatická stresová porucha.

Jak zvládat obtížné životní situace?

Způsoby zvládání náročných životních situací se též označují jako copingové, adaptační nebo nárazníkové (bufferingové) strategie. Někomu pomáhá ke zvládnutí náročné situace relaxace, někomu fyzické vybití prostřednictvím sportu, někomu pomáhá pobyt v přírodě aj. Vedle těchto jsou ale také neúčinné (maladaptivní neboli nepřizpůsobivé) strategie zvládání - jinak řečeno, ne každý postoj, který k zvládnutí situace zaujmeme, je skutečně prospěšný jejímu zvládnutí. Typickým příkladem je například utápění smutku v alkoholu. Pro člověka, který je paralyzován náročnou situací, zpravidla není čitelné, zda volí účinný způsob, jak se z obtížné životní situace dostat.

Jak mi terapie pomůže?

Pokud se dostanete do situace, kdy se vám stávající situace jeví jako nezvladatelná vlastními silami, je na místě domluvit se na konzultaci u psychologa nebo terapeuta. Ten vám pomůže se v situaci zorientovat a také vám pomůže analyzovat vaše zdroje a nalézt způsoby zvládání náročné situace. Velkou úlevu klientům v praxi přináší už to, že sdílené trápení je poloviční. Také Vás terapeut může naučit různé techniky ke zvládání těchto obtížných situacích.

Více informací k jednotlivým obtížím najdete v článcích k jednotlivým tématům.

Navazující články

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.