Pečuji o někoho postiženého / těžce nemocného

ikona Tymosia.cz
Redakce Tymosia.cz
11. listopadu 2020

Co dělat, když pečujete o člověka s postižením/těžce nemocného? Péče o postiženého nebo těžce nemocného blízkého

Péče o osobu, která není schopna zajistit celkovou péči o sebe, ať už se jedná o osobu s postižením, osobu chronicky nemocnou nebo umírající, je nesmírně (psychicky i fyzicky) náročná. Tyto situace se po stránce prožívání příliš neliší, hlavní rozdíl je v tom, kde hledat pomoc a posléze jakou formu pomoci.

Pokud má rodina možnost pečovat o blízkého v domácím prostředí, je to velká oběť, ani to ale neznamená, že musí být na péči sama. Organizace, které s péčí vypomáhají, jsou obvykle určeny pro spádovou oblast, ať už se jedná o odlehčovací služby, služby terénní pečovatelské služby, nebo služby mobilního hospice.

Pokud má rodina možnost pečovat o blízkého v domácím prostředí, je to velká oběť, ani to ale neznamená, že musí být na péči sama. Organizace, které s péčí vypomáhají, jsou obvykle určeny pro spádovou oblast, ať už se jedná o odlehčovací služby, služby terénní pečovatelské služby, nebo služby mobilního hospice.

Co je hospicová a paliativní péče?

Hospic je specializované zařízení poskytující paliativní péči, která má za cíl především ulevit umírajícímu od bolesti, nesnaží se už o léčbu nemoci. Hospic je určen pro terminálně nemocné (konečná fáze nemoci) bez vidiny na uzdravení.

Myšlenka hospice je důležitá především proto, že zahrnuje péči o všechny složky osobnosti - o tělesnou stránku, psychickou, sociální i spirituální (obvykle je možné i využít služby duchovního).

3 základní formy hospicové péče jsou - lůžková, forma ambulantní (stacionář) a nebo domácí hospicová péče (terénní, kdy tým odborníků přijíždí za nemocným).

Náklady na hospicovou péči hradí klient, případně jeho rodina. K úhradě mohou ale pomoci finanční příspěvky státu, o ty však musí požádat, neboť jsou nenárokové.

Péče o postižené/chronicky nemocné dítě

Péče o postižené dítě je nesmírně náročná - i když jsou rozdíly, podle typu a míry postižení, poté, co se zjistí, že dítě vykazuje určité abnormality, může být velmi zátěžová reakce okolí. Zároveň se jedná také o velkou zátěž i pro partnerský vztah a širší rodinu, protože přijetí dítěte včetně jeho handicapu s sebou nese velkou řadu otázek a často i hledání viny.

Psychicky náročné na této situace je také to, že situace zdánlivě nemá jiné řešení než přijetí situace. To s sebou ale často nese přehodnocení výhledů do budoucna (zajištění, kdo bude o dítě pečovat, zda se dá počítat s jeho samostatností, případně zajištění odborníků a minimalizace negativních dopadů handicapu).

Některé děti mají specifické potřeby, které se nedají skloubit s výukou v běžné základní škole a je nutné najít speciální vzdělávací zařízení, případně stacionář, pro pomoc s péčí, aby se pečující osoby mohly alespoň část dne věnovat jiným aktivitám. Je obecně dokázáno, že osoby pečující o osobu blízkou mají ve vyšší míře než běžná populace sklony k depresi, poruchám spánku, úzkostem, horší imunitní reakce aj.

Jak mi pomůže terapie s péčí o postiženého nebo těžce nemocného?

Je nezbytné, ať jste v situaci, kdy pečujete o dítě s handicapem, nebo v situacích, kdy pečujete o osobu blízkou chronicky nemocnou či umírající, dbát také na své duševní zdraví a nepřehlížet problémy, které se v těchto souvislostech mohou objevovat.

Partnerské problémy je na místě řešit prostřednictvím párové terapie, individuální problémy, které jsou nastíněny v předchozím odstavci, pak v rámci terapie individuální.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.