Sny a poruchy spánku

ikona Tymosia.cz
Klára (@holkazblazince)
29. října 2020
Dlouhé usínání v posteli

Sny a poruchy spánku

Věděli jste, že poruchami spánku trpí až 40 % naší populace? Přitom spánek nás posiluje, a proto se na stupnici priorit řadí k těm nejdůležitějším. Má vliv na koncentraci a dobrou náladu. Než se vrhneme na téma snů a poruch spánku, bylo by dobré zopakovat si pár faktů o spánku.

Spánek má různé fáze - usínání, NREM (non rapid eye movement) fáze spánku, REM fáze spánku a probouzení. V NREM tělo regeneruje. Sníží se mozková činnost, tělo je uvolněné a v klidu. REM fáze je typická rychlými očními pohyby (Rapid Eye Movement). Mozek vykazuje přibližně takovou činnost jako při bdělém stavu a mohou se nám zdát živé sny. A sny jsou právě typické pro tuto fázi.

A co jsou vlastně sny?

Sny jsou tvořeny z emocí a myšlenek, které nemá snící člověk pod kontrolou. Neovládá je svou vůlí. Tyto emoce, myšlenky a vjemy vycházejí totiž z nevědomí. Sen můžeme chápat jako plátno, na které nevědomí promítá to, co se v něm odehrává. Ve snech se nám snaží nevědomí něco předat, nějakou informaci, a to hlavně pomocí různých symbolů. Pokud vás zajímají sny a to, co pro vaši osobu mohou znamenat, doporučuji knihu Sny jako řeč nevědomí od R. A. Johnsona.

Jak jste se dočetli na začátku článku, dostatečný a kvalitní spánek má vliv i na dobrou náladu. Mentální zdraví a spánek jde totiž ruku v ruce. Když není kvalitní spánek, není dobrá nálada, a když není dobrá nálada a člověk je ve stresu, může se to odrazit na naší psychice a způsobit různé psychické poruchy.

Stres, deprese, ale i alkohol, nepravidelný režim nebo nedostatečný pohyb může vést k poruše spánku - insomnii.

Insomnie je stav, kdy člověk nemůže usnout, několikrát za noc se budí a předčasně se ráno probouzí. Po probuzení ale není schopen znovu usnout. Může se tak dostat jen na 2-3 hodiny spánku a to už v tom případě jde opravdu o poruchu. Insomnie se dělí do tří kategorií, a to na přechodnou insomnii (nespavost do týdne přejde), akutní insomnii (nespavost trvá déle než týden, ale ne déle než měsíc) a chronickou insomnii (trvá déle než měsíc).

Další poruchou je spánková paralýza, kterou za svůj život prožije až 8 % lidí. Je to stav, kdy je člověk neschopen se pohnout nebo třeba i vydat zvuk (křičet), jelikož jeho tělo je paralyzováno. Stává se to ve fázi REM. Tělo spí, ale mysl člověka se už probouzí nebo je v úplně bdělém stavu. Při spánkové paralýze lidé často trpí halucinacemi, a to jak zvukovými, tak zrakovými. Tyto halucinace bývají pro „spícího“ člověka tak děsivé, jelikož si nemohou zavolat o pomoc.

Opakem spánkové paralýzy je somnambulismu, více známý jako náměsíčnost. K náměsíčnosti dochází v NREM fázi spánku. Neparalyzuje se příčně pruhované svalstvo a to pak umožňuje spícímu člověku pohyb.

Poslední příklad poruchy, kterou jsem vybrala, je narkolepsie. Zaujalo mě, že tato chronická porucha se nedá vůlí ovládat a člověk (narkoleptik) tak velice náhle upadá do spánku kdykoliv během dne. Neudrží ho vzhůru ani činnosti, při kterých se musí naprosto soustředit. Zároveň ale trpí extrémní ospalostí, jako kdyby člověk nespal 36-48 hodin.

Do poruch spánku se řadí i skřípání zuby, mluvení ze spaní, nebo například spánková apnoe.

Pokud se vám zdá váš spánek nekvalitní a myslíte si, že byste mohli trpět jakoukoliv spánkovou poruchou, nestyďte se navštívit svého lékaře nebo psychologa. Většina těchto poruch se dají léčit ať už nasazením léků nebo třeba úpravou životosprávy. Vždy je lepší zakročit včas.

Jak vyléčit poruchy spánku

Léčba poruch spánku zahrnuje (po vyloučení jiného primárního onemocnění) obvykle medikaci - konkrétně jsou užívána hypnotika (léky navozující spánek) a antidepresiva (léky ovlivňující náladu

a pocit napětí). Hypnotika by měla být k léčbě využívány pouze krátkodobě, což je důvod, proč je vhodné zahájit léčbu formou psychoterapie, co nejdříve.

Léčba poruch spánku prostřednictvím psychoterapie zahrnuje úpravu nezdravých spánkových návyků, nácvik meditace a řízeného zklidňujícího dýchání, vedení denních záznamů o spánku aj.

Hledáte pomoc? Zaregistrujte se a najděte terapeuta přímo pro Vás.